Wyszukiwanie treści
Szukaj

Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej |

21 października 2016

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ Szwajcarska 3, 61-285 Poznań ogłasza konkurs na stanowisko

 

PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU :

 

 • Urologii
 • Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
 • Reumatologii i Osteoporozy
 • Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej
 • Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych
 • Okulistycznego
 • Chorób Wewnętrznych
 • Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Kardiochirurgii
 • Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 • Bloku operacyjnego

 

Informacja uzupełniająca

Składanie ofert na w/w stanowiska w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia w dzienniku „GAZETA WYBORCZA” (20 października 2016r.) tj. do dnia 18 listopada 2016r.

Załączniki

Plik Data dodania Rozmiar pliku
pdf Ogłoszenie 21 października 2016 13:58 265 KB
pdf Informacja uzupełniająca 3 listopada 2016 10:37 100 KB
Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.