Wyszukiwanie treści
Szukaj

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL. SP ZOZ w Poznaniu zatrudni lekarza do Poradni POZ

1 marca 2017

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL. SP ZOZ w Poznaniu zatrudni do Poradni POZ lekarza:
1. posiadającego tytuł specjalisty:
– w dziedzinie medycyny rodzinnej lub
– w dziedzinie medycy ogólnej, lub
– w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub
2. odbywającego szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub
3. posiadającego zaświadczenie wydane przez właściwą okręgową radę lekarską, potwierdzające posiadanie prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 166, poz. 1172, art. 14).

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Z-cą Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej (tel. 61 8779 533) lub Działem Służb Pracowniczych (tel. 61 8739 034 / 030 / 025).

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ

Zatrudni:

• Pielęgniarki
• Ratowników medycznych
• Opiekunki medyczne
• Salowe/sanitariuszki

Kontakt: Naczelna Pielęgniarka Dorota Mrotek: 61 8 739 014

• Lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii

Kontakt: Kierownik Oddziału: 61 8 739 159