Wyszukiwanie treści
Szukaj

Konferencja naukowa Udary w Wielkopolsce 2017

24 sierpnia 2017
Logo Patronat honorowy Prezydenta Miasta Poznania Logo szpitala im. Józefa Strusia w Poznaniu logo firmy Boehringer Ingelheim

Urząd Miasta Poznań wraz z Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im Józefa Strusia w Poznaniu oraz Firmą Boehringer-Ingelheim zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt: Udary w Wielkopolsce 2017

Urząd Miasta Poznań

 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im Józefa Strusia w Poznaniu

 Firma Boehringer-Ingelheim

 

zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt:

Udary w Wielkopolsce 2017

Konferencja odbędzie się 11 września 2017 r. w Urzędzie Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17

Sala Biała o godzinie 15:00Konferencja „Udary w Wielkopolsce 2017”

 

11.09.2017 r. (poniedziałek)

Sesja I

15:00 – Otwarcie konferencji

15:15 – Prof. dr hab. n. med. Radosław Kazimierski „Co to jest udar? Postępy w diagnostyce i leczeniu w zarysie” (20 min.)

15:35 – dr n. med. Artur Drużdż „Aktualny stan organizacyjny diagnostyki i leczenia poszczególnych faz udaru mózgu” (20 min.)

15:55 – Prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny „Chory z udarem mózgu w oddziałach SOR i fazie przedszpitalnej – optymalne postępowanie” (20 min.)

16:15 – Prof. Dr hab. n. med. Radosław Kazimierski „Główne przyczyny udaru, profilaktyka pierwotna i wtórna” (20 min.)

16:35- 16:45 Panel Dyskusyjny

Przerwa – lunch (30 min)

Sesja II

17:15 – dr Jarosław Wronka „Rzadkie przyczyny udarów i ich możliwa profilaktyka” (15 min.)

17:30 – dr n. med. Adrian Dąbrowski „Wewnątrznaczyniowe leczenie ostrej fazy udaru niedokrwiennego mózgu – czyli jak dogonić strusia pędziwiatra” (15 min.)

17:45 – dr hab. n med. Adam Kobayashi „Leczenie udarów mózgu według najnowszych doniesień ESO” (20 min.)

18:05 – dr n. med. Katarzyna Hojan „Rehabilitacja po udrze: dla kogo, gdzie, i jak długo?” (20 min.)

18:25 – dr n. med. Artur Drużdż – „Programy terapeutyczne wspomagające rehabilitację pacjentów po udarach mózgu” – (10 min. )

18:35 Panel dyskusyjny

18:45 Zakończenie konferencji

 

Konferencja ma na celu zwiększenie świadomości na temat bardzo niebezpiecznego schorzenia jakim jest udar mózgu. Liczba zachorowań w Polsce na przestrzeni lat stale wzrasta (rok 1990 – 60000 chorych, rok 2014 – 89912 chorych).

Jesteśmy przekonani, że wspólnie z Państwem wypracujemy strategię, która przełoży się na jeszcze lepsza diagnostykę i leczenie udarów. Serdecznie zapraszamy na konferencję lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarki, rehabilitantów, studentów medycyny oraz osoby dla których temat udarów jest ważny!

Posted in Aktualności by Maciej Domański

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.