Wyszukiwanie treści
Szukaj

8 stycznia 2018 r. dniem wolnym od pracy

3 stycznia 2018

Uprzejmie informuję, że na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 29 listopada 2017 r. pomiędzy Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ
a zakładowymi organizacjami związkowymi ustalono, że w oparciu o zapisy Kodeksu pracy art. 130 § 21 i Ustawy o dniach wolnych od pracy zawarte w art. 1 pkt 1 lit. B, w powiązaniu z zapisem § 22 pkt 4 Regulaminu Pracy:

za dzień świąteczny 6 stycznia 2018 r. który przypada w sobotę – dniem wolnym od pracy będzie poniedziałek 8 stycznia 2018 r.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w przypadkach nagłych realizowane będzie bez zakłóceń.

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek