Wyszukiwanie treści
Szukaj

Utylizacja dokumentacji medycznej z lat 1996 i 1997

19 stycznia 2018

Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SP ZOZ z siedziba przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu informuje o zaplanowanej na dzień 20.02.2018 r. utylizacji dokumentacji medycznej z 1996 i 1997 z Oddziałów: Wewnętrznego, Okulistycznego, Urologicznego (ESWL), Chirurgicznego, Neurologicznego, Rehabilitacyjnego, Reumatologicznego, Intensywnej Terapii, Dermatologicznego, Kardiochirurgicznego, Zakaźnego, Wewnętrznego i Hematologii, a także Pracowni Histopatologicznej oraz Laboratorium z lat 1990-1997 a także Poradni: Ogólnej (Os. Przyjaźni, ul. Cegielskiego) lata 1991-1997, Reumatologiczna lata 1991-1997, Wad Postawy (os. Kosmonautów) lata 1996-1997, Chirurgiczna lata 1990-1997, Diabetologiczna lata 1993-1997, Internistyczna lata 1994-1997, Nefrologiczna rok 1997, Okulistyczna lata 1996-1997, Internistyczna (dr Mikołajczak i dr Pieczyńska) lata 1994-1997, Poradnia dla Kobiet (Oś. Wichrowe Wzgórze, Oś. Przyjaźni, Oś. Kosmonautów), Poradnia dla Kobiet lata 1996-1997, Poradnia Kardiologiczna lata 1996-1997, Ruch Chorych lata 1982-1997.

Podstawa prawna art. 29 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek