Wyszukiwanie treści
Szukaj

Ograniczenie odwiedzin z powodu zagrożenia epidemiologicznego

24 stycznia 2018

Z dniem 22 stycznia 2018 r. z powodu zwiększonej zachorowalności na grypę i schorzenia grypopochodne wprowadzono ograniczenie odwiedzin na każdym Oddziale do 2 godzin.

Zabrania się wstępu na Oddziały Szpitala osobą z objawami infekcji dróg oddechowych. Godziny odwiedzin na Oddziałach wyznaczają indywidualnie Ordynatorzy/Kierownicy.

Podstawa prawna: art 5 ustawy z dnia 16 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta(t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 186 ze zm.).

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek