Wyszukiwanie treści
Szukaj

Wstrzymanie odwiedzin na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

8 marca 2018

Uprzejmie informuję, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wynikającym ze zwiększonej liczby zachorowań na grypę

z dniem 8 marca 2018 r.

wstrzymuje się odwiedziny u pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii tutejszego Szpitala.

W wyjątkowych przypadkach umożliwia się odwiedziny w tym samym czasie 1 osoby u pacjenta tylko i wyłącznie za zgodą lekarza.

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ

Zatrudni:

• Pielęgniarki
• Ratowników medycznych
• Opiekunki medyczne
• Salowe/sanitariuszki

Kontakt: p.o. Naczelnej Pielęgniarki – Izabela Kuraś: 61 8 739 014

• Lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii

Kontakt: Kierownik Oddziału: 61 8 739 159