Wyszukiwanie treści
Szukaj

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Termin składania ofert: 16.03.2018r. godz. 12:00 |

13 marca 2018

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii w Oddziale Neurologii oraz Oddziale Leczenia Udarów Mózgu
2. Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej
3. Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej
4. Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w
Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
5. Całodobowe udzielanie świadczeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
6. Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę w zakresu chirurgii w Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego
7. Zabiegi endoskopowego tamowania krwawienia z przewodu pokarmowego
8. Odczyty i opisy EMG
9. Ostrzykiwanie toksyną botulinową poudarowej spastyki kończyny górnej, kończyny dolnej oraz dystonii ogniskowej
10. Odczyty i opisy badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego ( dla pacjentów przyjmowanych w trybie ambulatoryjnym)
11. Dyżury w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
12. Usługi pielęgniarskie w Pracowni Angiografii
13. Gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie przezskórnych i przeznaczyniowych zabiegów w zakresie radiologii interwencyjnej ( pielęgniarka)
14. Wykonywanie czynności pielęgniarki epidemiologicznej oraz udzielanie świadczeń pielęgniarki w Oddziałach Szpitalnych

Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek