Wyszukiwanie treści
Szukaj

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Termin składania ofert: 16.03.2018r. godz. 12:00 |

13 marca 2018

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii w Oddziale Neurologii oraz Oddziale Leczenia Udarów Mózgu
2. Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej
3. Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej
4. Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w
Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
5. Całodobowe udzielanie świadczeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
6. Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę w zakresu chirurgii w Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego
7. Zabiegi endoskopowego tamowania krwawienia z przewodu pokarmowego
8. Odczyty i opisy EMG
9. Ostrzykiwanie toksyną botulinową poudarowej spastyki kończyny górnej, kończyny dolnej oraz dystonii ogniskowej
10. Odczyty i opisy badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego ( dla pacjentów przyjmowanych w trybie ambulatoryjnym)
11. Dyżury w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
12. Usługi pielęgniarskie w Pracowni Angiografii
13. Gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie przezskórnych i przeznaczyniowych zabiegów w zakresie radiologii interwencyjnej ( pielęgniarka)
14. Wykonywanie czynności pielęgniarki epidemiologicznej oraz udzielanie świadczeń pielęgniarki w Oddziałach Szpitalnych

Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.