Wyszukiwanie treści
Szukaj

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Termin składania ofert: 10.12.2018r. godz. 12:00 |

6 grudnia 2018

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wg harmonogramu
2. Udzielanie świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarza specjalistę medycyny ratunkowej
3. Udzielanie świadczeń przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej
4. Udzielanie świadczeń przez lekarza w Oddziale Chorób Zakaźnych
5. Konsultacje z zakresu Diabetologii
6. Udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Urazowej i Obrażeń Wielonarządowych

Załączniki

Plik Data dodania Rozmiar pliku
pdf Ogłoszenie konkursu 6 grudnia 2018 11:45 428 KB
doc Regulamin konkursu 6 grudnia 2018 11:45 73 KB
ods Wartość konkurs 6 grudnia 2018 11:45 17 KB
doc Formularz SOR całodobowe 6 grudnia 2018 11:45 36 KB
doc Formularz SOR całodobowe -spec med ratunkowej 6 grudnia 2018 11:45 36 KB
doc Formularz chirurgia całodobowe 6 grudnia 2018 11:45 35 KB
doc Formularz zakaźny 6 grudnia 2018 11:45 35 KB
doc Formularz konsultacje 6 grudnia 2018 11:45 46 KB
doc Formularz pielęgniarka 6 grudnia 2018 11:45 45 KB
Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.