Wyszukiwanie treści
Szukaj

ODDZIAŁ DZIENNEJ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

8 marca 2019
Nasza oferta, kierowana jest przede wszystkim do Pacjentów, szukających profesjonalnej rehabilitacji kardiologicznej, którzy z różnych względów nie mogą lub nie chcą korzystać z rehabilitacji w warunkach stacjonarnych (pobyt w szpitalu rehabilitacyjnym).Oferta rehabilitacji w Oddziale Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej w trybie ambulatoryjnym dotyczy pacjentów, m.in:
• ze schorzeniami układu krążenia,
• po zawale mięśnia sercowego,
• po angioplastyce naczyń wieńcowych,
• z wszczepionym stymulatorem rytmu, kardiowerterem – defibrylatorem,
• po zabiegach kardiochirurgicznych oraz
• po przebyciu innych schorzeń ze wskazaniami do rehabilitacji kardiologicznej.Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę medyczną: lekarzy, fizjoterapeutów, psychologa, dietetyka zależnie od przewidzianych programem działań.
Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny zapewniające komfortowe warunki rehabilitacji.
Celem każdego programu jest rehabilitacja i edukacja zdrowotna ukierunkowana na poprawę jakości życia pacjenta.
Przed rozpoczęciem rehabilitacji konieczna jest kwalifikacja.
Program i czas trwania rehabilitacji kardiologicznej jest dostosowywany indywidualnie, przez lekarza Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej.
Założeniem jest zastosowanie optymalnego w czasie, ilości i rodzaju zestawu zabiegów rehabilitacyjnych i działań profilaktycznych, kompleksowo dostosowanych do indywidualnego stanu pacjenta.
Zakres diagnostyczny i rehabilitacyjny jest równie szeroki jak w przypadku pobytów w oddziale stacjonarnym.Przewidywany czas rehabilitacji wynosi 4 tygodnie.

 

Program obejmuje:
• konsultację lekarską specjalisty w dziedzinie kardiologii,
• badania diagnostyczne chorób układu krążenia ( EKG spoczynkowe, Holter EKG, Holter RR oraz w zależności od wskazań test wysiłkowy),
• wizytę lekarską wraz z ordynacją zabiegów ustalanych według standardów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
• konsultację fizjoterapeuty z oceną funkcjonalną,
• terapię indywidualną z wykorzystaniem metod fizjoterapii w zależności od stanu klinicznego pacjenta,
• program edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
• postępowanie psychologiczno- terapeutyczne,
• naukę rozładowywania przewlekłego stresu (muzykoterapię, trening relaksacyjny),
• program edukacji zdrowotnej – zagadnienia dietetyczno – żywieniowe,
• konsultację lekarską na zakończenie rehabilitacji.

 

Zakres i rodzaj zabiegów ustalany jest indywidualnie dla każdego pacjenta podczas konsultacji kwalifikacyjnej.

 

Informacja i rejestracja pod numerem tel: 61 87 39 480
E-mail: rehkardio@szpital-strusia.poznan.pl

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ

Zatrudni:

• Pielęgniarki
• Ratowników medycznych
• Opiekunki medyczne
• Salowe/sanitariuszki

Kontakt: p.o. Naczelnej Pielęgniarki – Izabela Kuraś: 61 8 739 014

• Lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii

Kontakt: Kierownik Oddziału: 61 8 739 159