Wyszukiwanie treści
Szukaj

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Termin składania ofert: 13.06.2019r. godz. 12:00 |

7 czerwca 2019

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Całodobowe udzielanie świadczeń przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych
2. Udzielanie świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii
3. Udzielanie świadczeń przez lekarza w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
4. Udzielanie świadczeń przez pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym
5. Udzielanie świadczeń w zakresie odczytów i opisów tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego (dla pacjentów przyjmowanych w trybie ambulatoryjnym)
6. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń w Poradni Chorób Zakaźnych w zakresie WZW
7. Przyjmowanie pacjentów w trybie ambulatoryjnym w ramach realizacji programów lekowych w zakresie WZW

Załączniki

Plik Data dodania Rozmiar pliku
pdf Ogłoszenie konkursu 7 czerwca 2019 13:08 444 KB
doc Regulamin konkursu 7 czerwca 2019 13:08 73 KB
doc Szczegółowe warunki konkursu 7 czerwca 2019 13:08 176 KB
doc 1. formularz oddział chorób wewnetrznych (1) 7 czerwca 2019 13:40 36 KB
doc 2. formularz lekarz specjalista anestezjolog 7 czerwca 2019 13:40 43 KB
doc 3. formularz poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 7 czerwca 2019 13:40 35 KB
doc 4. pielęgniarki instrumentariuszki 7 czerwca 2019 13:40 42 KB
doc 5. formularz odczyty TK MR 7 czerwca 2019 13:40 35 KB
doc 6. formularz poradnie WZW 7 czerwca 2019 13:40 43 KB
doc 7. formularz program lekowy WZW 7 czerwca 2019 13:40 47 KB
pdf Rozstrzygnięcie konkurs XXX 14 czerwca 2019 12:21 442 KB
Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.