Wyszukiwanie treści
Szukaj

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – Termin składania ofert 9.08.2019r. do godz. 12.00 |

30 lipca 2019

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń przez ratownika medycznego w Oddziale Chorób Wewnętrznych
2. Udzielanie świadczeń przez technika RTG w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
3. Udzielanie świadczeń przez pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym
4. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń w Poradni Kardiologicznej

Załączniki

Plik Data dodania Rozmiar pliku
doc ogłoszenie konkursu 30 lipca 2019 13:25 54 KB
doc Regulamin konkursu 30 lipca 2019 13:25 73 KB
doc Szczegółowe warunki konkursu 30 lipca 2019 13:25 176 KB
doc Formularz pielęgniarki instrumentariuszki 30 lipca 2019 13:25 46 KB
doc Formularz poradnie 30 lipca 2019 13:25 47 KB
doc Formularz ratownik medyczny 30 lipca 2019 13:25 34 KB
doc Formularz technik rentgenodiagnostyki 30 lipca 2019 13:25 34 KB
pdf doc03512320190729110809 30 lipca 2019 13:25 411 KB
Posted in Konkursy ofert by Maciej Domański

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.