Wyszukiwanie treści
Szukaj

9 ŚLĄSKIE SPOTKANIA KARDIOCHIRURGII Z KARDIOANESTEZJOLOGIĄ

29 października 2019

W dniach 26-27 października w Wiśle odbyło się doroczne spotkanie kardiochirurgów i kardioanestezjologów w którym uczestniczyło czterech lekarzy z naszego zespołu. Tegoroczna edycja kolejny raz w całości była poświęcona zabiegom mechanicznego wspomagania krążenia oraz pozaustrojowej oksygenacji krwi (ECMO). Zeszłoroczna edycja pozostawiła pewien niedosyt, stąd decyzja organizatorów o ponownym podjęciu tego tematu. Formułą spotkania podobnie jak w zeszłym roku były wykłady, dyskusje obfitujące w wymianę doświadczeń między ośrodkami z całego kraju oraz warsztaty. Nowością były sesje rozszerzone o formę pytań i odpowiedzi oraz analizę przypadków (case study) mające na celu wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Posted in Aktualności, Aktualności O. Kardiochirurgii by Szymon Wyczałek

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.