Wyszukiwanie treści
Szukaj

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Termin składania ofert: 12.12.2019r. godz. 12:00 |

9 grudnia 2019

Dyrektor  Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego  im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu  ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Udzielanie świadczeń w zakresie chirurgii stomatologicznej
 2. Kierownik Zespołu Żywieniowego – kompleksowa opieka nad pacjentami żywionymi pozajelitowo i dojelitowo
 3. Udzielanie świadczeń lekarza w Oddziale Kardiochirurgicznym
 4. Udzielanie świadczeń lekarza w Oddziale Chorób Zakaźnych
 5. Udzielanie świadczeń w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologiczne
 6. Udzielanie konsultacji z zakresu torakochirurgii
 7. Udzielanie konsultacji z zakresu endokrynologii
 8. Udzielanie konsultacji z psychiatrii w zakresie wyrażania zgody na przedłużenie unieruchamiania pacjenta z zaburzeniami
 9. Udzielanie konsultacji z zakresu diabetologii
 10. Udzielanie konsultacji z zakresu pulmonologii
 11. Udzielanie konsultacji z zakresu psychiatrii
 12. Udzielanie świadczeń w zakresie leczenia i rozpoznawania schorzeń otolaryngologicznych
 13. Udzielanie świadczeń w zakresie leczenia i rozpoznawania schorzeń kardiologicznych
 14. Udzielanie świadczeń w zakresie leczenia i rozpoznawania schorzeń neurologicznych
 15. Udzielanie świadczeń w zakresie leczenia i rozpoznawania schorzeń tkanki łącznej
 16. Udzielania świadczeń w zakresie leczenia i rozpoznawania schorzeń diabetologicznych
 17. Udzielanie świadczeń w zakresie leczenia i rozpoznawania schorzeń kardiochirurgicznych

Załączniki

Plik Data dodania Rozmiar pliku
pdf Ogłoszenie 9 grudnia 2019 07:51 565 KB
pdf Szczegółowe warunki konkursu 9 grudnia 2019 07:51 1 MB
doc Formularz - lekarz - Kardiochirurgia 9 grudnia 2019 07:57 37 KB
doc Formularz - Kierownik Zespołu zywieniowego 9 grudnia 2019 07:57 36 KB
doc Formularz - Leczenie i rozpoznawanie schorzeń 9 grudnia 2019 07:57 36 KB
doc Formularz - Lekarz- Chirurgia Ogólna, Laparoskopowa i endokrynologiczna 9 grudnia 2019 07:57 36 KB
doc Formularz - stomatologia 9 grudnia 2019 07:57 49 KB
doc Formularz - udzielanie świadczeń lekarz 9 grudnia 2019 07:57 36 KB
doc Formularz - konsultacje 9 grudnia 2019 07:57 36 KB
pdf Rozstrzygnięcie 18 grudnia 2019 08:40 597 KB
Posted in Konkursy ofert archiwalne by Maciej Domański

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.