Wyszukiwanie treści
Szukaj

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Termin składania ofert: 13.12.2019r. godz. 12:00

9 grudnia 2019

Dyrektor  Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego  im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu  ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Udzielanie świadczeń pielęgniarki w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej
 2. Udzielanie świadczeń ratownika medycznego w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej
 3. Udzielanie świadczeń ratownika medycznego w Oddziale Chorób Wewnętrznych
 4. Udzielanie świadczeń pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 5. Udzielanie świadczeń ratownika medycznego w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 6. Udzielanie świadczeń ratownika medycznego w Oddziale Neurologii
 7. Udzielanie świadczeń technika rentgenodiagnostyki Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
 8. Udzielanie świadczeń lekarskich w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
 9. Udzielanie świadczeń anestezjologicznych przez lekarza w Oddziale Kardiochirurgicznym
 10. Udzielanie świadczeń lekarza specjalisty medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 11. Udzielanie świadczeń lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Załączniki

Plik Data dodania Rozmiar pliku
pdf Ogłoszenie 9 grudnia 2019 08:07 461 KB
pdf Szczegółowe warunki konkursu 9 grudnia 2019 08:07 1 MB
doc 2. Formularz pielęgniarka 9 grudnia 2019 08:07 48 KB
doc 4. Formularz ratownik medyczny 9 grudnia 2019 08:07 34 KB
doc 5. Formularz lekarz PNiŚOP 9 grudnia 2019 08:07 48 KB
doc Formularz SOR medycyna ratunkowa 9 grudnia 2019 08:07 36 KB
doc formularz SOR 9 grudnia 2019 08:07 36 KB
doc lekarz usługi anestezjologiczne 9 grudnia 2019 08:07 36 KB
pdf Rozstrzygnięcie 17 grudnia 2019 13:58 392 KB
Posted in Konkursy ofert archiwalne by Maciej Domański

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.