Wyszukiwanie treści
Szukaj

Szpital Zakaźny

13 marca 2020

Na podstawie Decyzji ZD-IV.967.6.2020.1 z dnia 28 lutego br., Wojewody Wielkopolskiego wydanej na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 256) oraz
w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374)

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym
SP ZOZ przy ul. Szwajcarskiej 3

został wyznaczony jako Szpital Zakaźny do walki z SARS-CoV-2

W związku z powyższym wszystkie przyjęcia pacjentów ambulatoryjnych do Poradni Specjalistycznych, Diagnostyki Obrazowej oraz Laboratoryjnej, Poradni Stomatologicznej oraz na Oddziały Szpitalne zostają odwołane.

Uwaga – jedynie działają:

  1. Poradnia POZ

  2. Pomoc Doraźna

  3. Poradnia Chorób Zakaźnych

  4. Poradnia Nabytych Niedoborów Odporności

  5. Świadczenie w zakresie programów lekowych

 

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek