Wyszukiwanie treści
Szukaj

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Termin składania ofert: 16.08.2021r. godz. 11:00 |

30 lipca 2021
 • 1. Udzielanie świadczeń pielęgniarki w oddziale:
  a. Oddziale Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych
  b. Oddziale Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych – Pododdział Oparzeń
  c. Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej
  d. Oddziale Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej
  e. Oddziale Kardiochirurgii
  f. Oddziale Chorób Wewnętrznych
  g. Oddziale Kardiologii
  h. Oddziale Neurologii
  i. Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
  j. Oddziale Reumatologii i Osteoporozy
  k. Oddziale Urologii
  l. Oddziale Zakaźnym
  m. Oddziale Okulistycznym
  n. Oddziale Leczenia Udarów Mózgu
  o. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  p. Bloku operacyjnym
  q. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
  r. Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
 • 2. Udzielanie świadczeń ratownika w oddziale:
  a. Oddziale Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych
  b. Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej
  c. Oddziale Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej
  d. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  e. Oddziale Kardiochirurgii
  f. Oddziale Chorób Wewnętrznych
  g. Oddziale Neurologii
  h. Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
  i. Oddziale Reumatologii i Osteoporozy
  j. Oddziale Urologii
  k. Oddziale Zakaźnym
  l. Oddziale Leczenia Udarów Mózgu
  m. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 • 3. Udzielanie świadczeń technika RTG w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
 • 4. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń w Poradni Stomatologicznej
 • 5. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń w Poradni Chirurgii Stomatologicznej
 • 6. Całodobowe udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • 7. Całodobowe udzielanie świadczeń przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • 8. Całodobowe udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Kardiochirurgii
 • 9. Całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarza
 • 10. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarza specjalistę medycyny ratunkowej
 • 11. Całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w przez lekarzy w Oddziale Neurologii i Oddziale Leczenia Udarów
 • 12. Całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej
 • 13. Całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej
 • 14. Całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych

 

02.08.2021 – Aktualizacja załączników
04.08.2021 – Aktualizacja załączników (Szczegółowe warunki konkursu)

 

Załączniki

Plik Data dodania Rozmiar pliku
pdf Ogłoszenie 30 lipca 2021 12:29 554 KB
pdf Regulamin 30 lipca 2021 12:29 958 KB
pdf Szczegółowe warunki konkursu 4 sierpnia 2021 07:23 1 MB
doc 1. Formularz pielęgniarka 2 sierpnia 2021 08:50 46 KB
pdf 1. Umowa pielęgniarka- wzór 2 sierpnia 2021 08:50 702 KB
doc 2. formularz ratownik 2 sierpnia 2021 08:50 46 KB
doc 2. Formularz oddział neurologii i olum (1) 2 sierpnia 2021 08:50 51 KB
pdf 2. Umowa ratownik- wzór 2 sierpnia 2021 08:50 702 KB
pdf 3. Umowa Technik RTG 2 sierpnia 2021 08:50 757 KB
doc 3. formularz technik 2 sierpnia 2021 08:50 46 KB
doc 4. formularz stomatologia 2 sierpnia 2021 08:50 48 KB
doc 5. formularz chirurgia stomatologia 2 sierpnia 2021 08:50 44 KB
doc 6. Fomularz lekarz usługi anestezjologiczne-specjalista 2 sierpnia 2021 08:50 37 KB
pdf 6. Umowa IOM- lekarz specjalista 2 sierpnia 2021 08:49 552 KB
doc 7. Formularz lekarz w trakcie specjalizacji IOM 2 sierpnia 2021 08:49 48 KB
doc 8. Fomularz lekarz usługi anestezjologiczne-specjalista- Kardiochirurgia 2 sierpnia 2021 08:49 37 KB
pdf 8. Umowa kardiochirurgia anestezjolog 2 sierpnia 2021 08:49 521 KB
doc 9. Formularz Lekarz SOR 2 sierpnia 2021 08:49 48 KB
pdf 9. Umowa SOR- lekarz inna specjaliz. 2 sierpnia 2021 08:49 770 KB
doc 10. Fomularz lekarz SOR-specjalista medycyny ratunkowej 2 sierpnia 2021 08:49 37 KB
pdf 10. Umowa SOR-specjalista medycyny ratunkowej 2 sierpnia 2021 08:49 770 KB
doc 11. Formularz oddział neurologii i olum 2 sierpnia 2021 08:49 51 KB
pdf 11. Umowa Neurologia i olum wzór 31 sierpnia 2021 10:53 930 KB
doc 12. Formularz - lekarz oddział chirurgii kolorektalnej 2 sierpnia 2021 08:50 50 KB
pdf 12. Umowa Chirurgia Kolorektalna-zesp. lek 2 sierpnia 2021 08:50 915 KB
doc 13. Formularz - lekarz Oddział Chirurgii laparoskopowej 2 sierpnia 2021 08:50 36 KB
pdf 13. Umowa Chirurgia Laparoskopowa-lekarze 2 sierpnia 2021 08:50 535 KB
doc 14. Formularz- Lekarz Oddział Wewnętrzny 2 sierpnia 2021 08:50 36 KB
pdf 14. Umowa Oddział Chorób Wewnętrznych - lekarze 2 sierpnia 2021 08:50 740 KB
doc Rozstrzygnięcie konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 27 sierpnia 2021 12:40 342 KB
pdf Rozstrzygnięcie konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 27 sierpnia 2021 12:45 939 KB
Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek