Wyszukiwanie treści
Szukaj

Ograniczenie odwiedzin pacjentów w związku z utrzymywaniem się zagrożenia epidemiologicznego

17 listopada 2021

Z uwagi na bezpieczeństwo zdrowotne wprowadzone zostało ograniczenie odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w tutejszym Szpitalu. Odwiedziny pacjenta przebywającego w Szpitalu zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego mogą być realizowane, wg następujących wytycznych:

 

1. Nie rekomenduje się odwiedzin pacjentów będących w trakcie leczenia w tutejszym Szpitalu z powodu zakażenia SARS-CoV-2, chorych na COVID -19.
2. Rekomendowane rodzaje wizyt:
a) wizyty pożegnalne,
b) wizyty w celu opieki nad pacjentem, u którego nieobecność opiekuna/osoby bliskiej może powodować stres, np. u pacjentów z chorobą otępienną, niepełnosprawnością intelektualną, całościowym zaburzeniem rozwoju, chorobą psychiczną.
3. Lekarz prowadzący lub dyżurny uzgadnia wcześniej czas i zasady odwiedzin, z osobą odwiedzającą.

 

Realizacja wizyt

 

1. Jeżeli pacjent jest zaszczepiony przeciwko COVID-19 lub przebył zakażenie wirusem SARS-CoV-2, jest odwiedzany przez:
a. osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, przy zachowaniu reżimu sanitarnego,
b. osoby niezaszczepione przeciwko COVID-19, posiadające negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2, lub przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2, przy zachowaniu reżimu sanitarnego,
c. osoby niezaszczepione przeciwko COVID-19, które nie spełniają warunków określonych w pkt. a-b przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego;
2. Jeżeli pacjent nie jest zaszczepiony przeciwko COVID-19, nie przebył zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz nie posiada negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2, jest odwiedzany przez:
a. osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego,
b. osoby nie zaszczepione przeciwko COVID-19, które uzyskały negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, lub przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego,
lub znajdują się w sytuacji szczególnej, a wizyta jest wizytą pożegnalną.
4. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji w tym kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła
5. Jednoczasowo na Sali chorych może być odwiedzany 1 pacjent, przez 1 osobę odwiedzającą.
6. Na terenie całego Szpitala osoby odwiedzające zobowiązane są do noszenia maseczek jednorazowych, zasłaniających usta i nos.
7. Przed wejściem na teren Oddziału oraz na Salę chorych osoba odwiedzająca zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk i przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego.
8. Rekomenduje się czas trwania odwiedzin do 15 minut.

 

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 849) oraz zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1845 ze zm.)

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek