Wyszukiwanie treści
Szukaj

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Termin składania ofert: 23.12.2021

21 grudnia 2021

Dyrektor  Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego  im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu  ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

 1. Leczenie szpitalne w zakresie okulistyki w Oddziale Okulistyki
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji programu lekowego- leczenie neowaskularnej ( wysiękowej( postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – AMD)
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji leczenia zapalenia błony naczyniowej oka(ZBN) cześć pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa
 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji leczenia chorych na cukrzycowy obrzęk plamki
 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B w Poradni  Chorób Zakaźnych
 6. Udzielanie świadczeń w zakresie realizacji programu lekowego leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową w Poradni
 7. Udzielanie świadczeń w zakresie realizacji programu lekowego profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV w Poradni Chorób Zakażnych
 8. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń chorób zakaźnych w Poradni Chorób Zakaźnych
 9. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń nabytych niedoborów odporności oraz monitorowanie pacjentów leczonych w Poradni Nabytych Niedoborów Odpornościowych
 10. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń okulistycznych w Poradni Okulistycznej
 11. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń ortopedycznych w Poradni Ortopedycznej
 12. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń otolaryngologicznych w Poradni Laryngologicznej
 13. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń tkanki łącznej w Poradni Reumatologicznej
 14. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń kardiologicznych Poradni Kardiologicznej
 15. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń proktologicznych Poradni Proktologicznej
 16. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń chorób wewnętrznych w Poradni Chorób Wewnętrznych
 17. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń kardiochirurgicznych w Poradni Kardiochirurgicznej
 18. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń neurologicznych Poradni Neurologicznej
 19. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń diabetologicznych w Poradni Diabetologicznej
 20. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń dermatologicznych w Poradni Dermatologicznej
 21. Udzielanie świadczeń Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 22. Konsultacje psychiatryczne pacjentów szpitala
 23. Konsultacje w specjalności chirurgia naczyniowa
 24. Konsultacje w specjalności otolaryngologia
 25. Udzielanie świadczeń technika w Pracowni Anatomii Patologicznej
 26. Kierowanie i udzielanie świadczeń w specjalności anatomopatologii w Pracowni Anatomii Patologicznej
 27. Świadczenia zdrowotne w zakresie profilaktycznej opieki nad pracownikami w Poradni Medycyny Pracy
 28. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w pracowni badań Serca i Naczyń w zakresie:
 • Kwalifikacji, konsultacji chorych do badań koronarograficznych i do zabiegów koronaroplatyki
 • Kwalifikacja, konsultacja chorych do wszczepienia układów stymulujących serca oraz układów CRT i ICD
 • Kwalifikacja i monitorowanie echokardiograficzne zabiegów przezskórnego zamknięcia PFO i ASD

29. Udzielanie świadczeń ratownika w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Załączniki

Plik Data dodania Rozmiar pliku
doc 10. Lecznie i rozpoznawanie schorzeń w Poradni Okulistycznych 21 grudnia 2021 13:37 46 KB
pdf Ogloszenie 21 grudnia 2021 09:49 663 KB
pdf Szczegółowe warunki 21 grudnia 2021 09:49 1 MB
pdf Regulamin 21 grudnia 2021 09:50 966 KB
doc 1.Formularz Leczenie szpitalne Oddział Okulistyki 21 grudnia 2021 13:33 48 KB
doc 2. Program lekowy leczenie neowaskularnej wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem 21 grudnia 2021 13:34 48 KB
doc 3. Program lekowy leczenie zapalenia błony naczyniowej oka 21 grudnia 2021 13:37 48 KB
doc 4. Leczenie chorych na cukrzycowy obrzęk plamki 21 grudnia 2021 13:37 48 KB
doc 5. Program lekowy wirusowe zapalenia wątroby typu B 21 grudnia 2021 13:35 48 KB
doc 6. Program lekowy wirusowe zapalenia wątroby typu C 21 grudnia 2021 13:36 48 KB
doc 7. Program lekowowy profilaktyka wirusowe zapalenie wątroby typu B ( po przeszczepach) 21 grudnia 2021 13:35 48 KB
doc 8. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń w Poradni Chorób Zakaźnych 21 grudnia 2021 13:35 46 KB
doc 9. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń nabytych niedoborów odpornościowych 21 grudnia 2021 13:35 46 KB
doc 10. Lecznie i rozpoznawanie schorzeń w Poradni Okulistycznych 21 grudnia 2021 13:35 46 KB
doc 11. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń w Poradni Ortopedycznej 21 grudnia 2021 13:37 46 KB
doc 12. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń w Poradni laryngologicznej 21 grudnia 2021 13:37 46 KB
doc 13. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń w Poradni Reumatologicznej 21 grudnia 2021 13:37 46 KB
doc 14. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń w Poradni Kardiologicznej 21 grudnia 2021 13:37 46 KB
doc 15. Leczenie i rozpoznawanie w Poradni Proktologicznej 21 grudnia 2021 13:36 46 KB
doc 16. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń w Poradni Chorób Wewnętrznych 21 grudnia 2021 13:37 46 KB
doc 17. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń w Poradni Kardiochirurgicznej 21 grudnia 2021 13:37 46 KB
doc 18. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń w Poradni Neurologicznej 21 grudnia 2021 13:37 46 KB
doc 19. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń w Poradni diabetologicznej 21 grudnia 2021 13:37 46 KB
doc 20. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń Poradnia Dermatologiczna 21 grudnia 2021 13:37 50 KB
doc 21. Udzielanie świadczeń Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej 21 grudnia 2021 13:35 46 KB
doc 22. Konsultacje psychiatryczne 21 grudnia 2021 13:37 46 KB
doc 23. Konsultacje chirurgia naczyniowa 21 grudnia 2021 13:35 46 KB
doc 24. Konsultacje otolaryngologia 21 grudnia 2021 13:37 46 KB
doc 25. Technik Pracownia Anatomii Patologicznej 21 grudnia 2021 13:37 46 KB
doc 26. Kierowanie i udzielanie świadczeń w Pracowni Anatomii Patologicznej 21 grudnia 2021 13:37 34 KB
doc 27 Medycna Pracy 21 grudnia 2021 13:37 35 KB
doc 28. Kwalifikacje do zabiegów koronograficznych 21 grudnia 2021 13:36 50 KB
doc 29. Ratownik IOM 21 grudnia 2021 13:35 46 KB
pdf Rozstrzygnięcie 5 stycznia 2022 14:56 914 KB
Posted in Konkursy ofert archiwalne by Maciej Domański