Wyszukiwanie treści
Szukaj

Podziękowania e-MSI

10 sierpnia 2022

Chcielibyśmy podziękować firmie e-MSI za wdrożenie w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu systemu służącego do elektronicznego obiegu dokumentów. Firma e-MSI pokryła wszystkie koszty związane z wdrożeniem, zainstalowaniem oraz licencją systemu JobRouter.

Wdrożone oprogramowanie zautomatyzowało procesy zamówień związane z częścią apteczną i zaopatrzeniową, działem zamówień publicznych, działem technicznym oraz działem informatyki.

Nowy system zwiększył zarówno bezpieczeństwo, jak i szybkość wymiany informacji oraz dokumentacji w szpitalu.

 

JobRouter® – system workflow do zarządzania procesami w Twojej firmie

JobRouter® – system workflow do zarządzania procesami

e-MSI – Obieg dokumentów

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek