Wyszukiwanie treści
Szukaj

Współpraca Szpitala z GIOŚ

10 sierpnia 2022

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zainstalował, na terenie naszego Szpitala, stację monitoringu jakości powietrza.
Dzięki temu urządzeniu prowadzone będą automatyczne pomiary dwutlenku azotu, tlenku azotu, tlenków azotu oraz pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Wyniki pomiarów z wymienionych stanowisk wykorzystywane będą do oceny jakości powietrza w strefie „aglomeracja poznańska”, obejmującej miasto Poznań.
Wszystkie wyniki pomiarów dostępne są na Portalu Jakość Powietrza GIOŚ. Stacja monitoringu zanieczyszczeń została przeniesiona z punktu przy ul. Polanka.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie ➡️ https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1003863

 

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek