Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z ZOL SPZOZ - Konferencja ELSO ECMO w Pradze
Wyszukiwanie treści
Szukaj

Konferencja ELSO ECMO w Pradze

19 lipca 2018

W dniach 23-29 maja perfuzjoniści Zespołu Perfuzji ECMO Oddziału Kardiochirurgii uczestniczyli w konferencji naukowo-szkoleniowej ELSO ECMO w Pradze. Szkolenie połączone z warsztatami w zakresie wspomagania krążenia i oddychania, szczególnie w stanach nagłych oraz działaniach zespołów w incydentach pozaszpitalnych.

Posted in Aktualności, Aktualności O. Kardiochirurgii by Szymon Wyczałek
21 czerwca 2018

W dniach 13-14 czerwca trzej lekarze z naszego szpitala (dwaj kardiochirurdzy oraz kardiolog) uczestniczyli w kursie certyfikacyjnym w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Regensburgu. Spotkanie dotyczące wszczepiania protez zastawkowych metodą małoinwazyjną (TAVI) prowadzone było przez Prof. Michaela Hilkera, wybitnego specjalistę w tej dziedzinie. Stanowił on dla nas kolejny niezbędny krok do rozpoczęcia leczenia pacjentów naszego szpitala przy użyciu tej metody.

Posted in Aktualności, Aktualności O. Kardiochirurgii by Szymon Wyczałek
21 czerwca 2018

W dniach 10-11 czerwca dwaj nasi lekarze brali udział w eksperckim sympozjum siedzibie firmy Jotec/Cryolife w Hechingen, Stuttgart.

Spotkanie dotyczyło najnowocześniejszych technik leczenia chorób aorty z wykorzystaniem stentgraftów oraz metod hybrydowych.

Zdobyta wiedza i doświadczenie pozwolą naszemu zespołowi jeszcze skuteczniej postępować z tymi skomplikowanymi jednostkami chorobowymi, z którymi mamy coraz częściej do czynienia.

Posted in Aktualności, Aktualności O. Kardiochirurgii by Szymon Wyczałek
5 czerwca 2018

W kwietniu 2016 roku podczas złożonej operacji serca (wymiana zastawki aortalnej i wszczepienie protezy aorty wstępującej) po raz pierwszy w Polsce wykorzystaliśmy urządzenie firmy Vivostat do wytworzenia kleju tkankowego z własnej krwi pacjenta. Kleje tkankowe zapobiegają niewielkim, trudnym do opanowania metodami chirurgicznymi krwawieniom operowanych tkanek. Pacjent po operacji nie wymagał przetoczeń krwi, a zastosowany nowoczesny klej ograniczył krwawienie i nie zawierał obcych dla chorego tkanek. Nasza nowatorska procedura opisana została w w najnowszym numerze czasopisma „Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska (1, 2018), a doskonały efekt zastosowania kleju spowodował użycie go u kolejnych siedmiorga pacjentów (ostatnio 30.05.2018)

Posted in Aktualności, Aktualności O. Kardiochirurgii by Paweł Głuszak
5 czerwca 2018

W dniu 25 kwietnia 2018 roku w oddziale kardiochirurgii dokonano jednej z pierwszych w Polsce implantacji bioprotezy aortalnej serca typu Inspiris Resilia firmy Edwards Lifesciences z dostępu poprzez częściową, górną sternotomię. Dotychczas w Polsce wszczepiono tego typu protezy u czterech pacjentów hospitalizowanych w czołowych warszawskich ośrodkach kardiochirurgicznych . Pierwsza Wielkopolanka u której implantowano nowoczesną zastawkę typu Inspiris to młoda chora z zaawansowaną wadą aortalną serca ograniczająca znacznie możliwość normalnego funkcjonowania. Zaletą zastosowanej bioprotezy jest zmniejszona skłonność do wapnienia, a więc dłuższy czas do ewentualnej ponownej operacji. Dzięki zastosowanej technologii „V Fit” rozmiar użytej protezy może być odczytany w fluoroskopii, a jej średnicę można powiększyć w trakcie ewentualnego przezskórnego zabiegu TAVI. Zespoły oddziałów kardiochirurgii i kardiologii Szpitala planują rozpoczęcie przezskórnych wszczepień protez zastawki aortalnej (TAVI) i użycie opisanej protezy jest istotnym krokiem w tym kierunku.

Posted in Aktualności, Aktualności O. Kardiochirurgii by Paweł Głuszak
24 kwietnia 2018

W dniach 12-14 kwietnia 2018 roku w Strasburgu miał miejsce 67 doroczny kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiochirurgii, Chirurgii Naczyniowej i Chirurgii Endowaskularnej. Zaprezentowano nowoczesne metody leczenia i ich wyniki, ze szczególnym naciskiem na procedury wymagające ścisłej współpracy kardiochirurgów z kardiologami interwencyjnymi oraz chirurgami naczyniowymi. Współpraca ta daje szanse pacjentom u których przeprowadzenie typowej operacji serca i aorty jest obciążone zbyt dużym ryzykiem, bądź daje możliwość szybszego powrotu do zdrowia pacjentom ze złożonymi chorobami układu krążenia.

Posted in Aktualności O. Kardiochirurgii by Szymon Wyczałek
4 kwietnia 2018

W dniach 20-23 marca 2018r dwoje lekarzy anestezjologów z naszego oddziału wzięło udział w międzynarodowym sympozjum dotyczącym intensywnej terapii i medycyny ratunkowej. Celem 4-dniowej konferencji było przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy, wyników badań klinicznych oraz standardów postępowania u pacjentów wymagających intensywnej opieki.

Na 11 salach wykładowych około 6200 uczestników z całego świata brało udział w obradach Kongresu. Nasi koledzy szczególnie interesowali się wykładami dotyczącymi opieki nad pacjentami kwalifikowanymi oraz po operacjach kardiochirurgicznych. Zdobycie aktualnych wiadomości, wymiana doświadczeń z lekarzami praktykującymi w innych ośrodkach zaowocuje wykorzystaniem tej wiedzy w codziennej opiece nad naszymi pacjentami.

Posted in Aktualności O. Kardiochirurgii by Szymon Wyczałek
4 kwietnia 2018

Dwaj lekarze z naszego oddziału: Karol Buszkiewicz i Cezary Danielecki zostali specjalistami w dziedzinie kardiochirurgii. Po zdaniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego złożonego z dwóch części: testowego i ustnego w dniach 5 i 9 marca 2018 otrzymali tytuł specjalisty w dziedzinie, w której szkolili się w Naszym Szpitalu przez ostatnie 8 lat. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Posted in Aktualności O. Kardiochirurgii by Szymon Wyczałek
21 grudnia 2017

W dniach 11 do 12 grudnia 2017 wzięliśmy udział w „” (10th International Leipzig-Dallas Meeting) w Niemczech. Ideą konferencji jest zaprezentowanie najnowocześniejszych technik chirurgicznych i interwencyjnych stosowanych w leczeniu chorób serca i dużych naczyń. Kooperacja wiodących na świecie ośrodków kardiochirurgicznych w Lipsku (Niemcy) oraz w Plano Dallas (USA) i Stanford University (USA) zaowocowała świetnie zorganizowanym sympozjum z wykładami prowadzonymi przez czołowych przedstawicieli środowiska kardiochirurgicznego i kardiologicznego, połączonymi z licznymi transmisjami z sal operacyjnych gdzie „na żywo” można było obserwować omawiane techniki. Innowacyjny charakter Spotkań Lipsk-Dallas, pozwala zapoznać się z metodami leczenia, które nierzadko nie są stosowane jeszcze w Polsce, ale mamy nadzieję że w najbliższej przyszłości zawitają także u nas.

Posted in Aktualności O. Kardiochirurgii by Szymon Wyczałek
21 grudnia 2017

W dniach 7-10 grudnia w Sopocie odbyła się kolejna Konferencja Chorób Serca i Naczyń pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Brali w niej udział kardiolodzy pracujący na naszym oddziale. Spotkanie dotyczyło najnowszych trendów leczenia nadciśnienia tętniczego z uwzględnieniem nowych leków m.in. alfa- i beta-blokerów, nowego leku o punkcie uchwytu w układzie renina-angiotensyna aldosteron (bezpośredni bloker aldosteronu). Poruszano kwestie zastosowania nowych doustnych antykoagulantów w prewencji pierwotnej i wtórnej choroby niedokrwiennej serca. Jedną z sesji było studium ciekawych przypadków, pacjentów trudnych z opornym nadciśnieniem tętniczym oraz proponowaną ścieżką diagnostyczno-terapeutyczną. Całe sympozjum należy ocenić jako wybitnie praktyczne i przydatne w naszej codziennej pracy.

Posted in Aktualności O. Kardiochirurgii by Szymon Wyczałek