Wyszukiwanie treści
Szukaj

POZ do odwołania nie będzie udzielała świadczeń

21 lutego 2017

Uprzejmie informuję, że z powodu nagłej i długotrwałej choroby lekarzy udzielających świadczeń w poradni lekarza rodzinnego, Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Osób Dorosłych i Dzieci od dnia 21.02.2017 r. do odwołania nie będzie udzielała świadczeń.

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
3 lutego 2017

Uprzejmie informuję, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wynikającym ze zwiększonej liczby zachorowań  na grypę z dniem 3 lutego 2017 r. wstrzymuje się odwiedziny u pacjentów hospitalizowanych w tutejszym Szpitalu. W wyjątkowych przypadkach umożliwia się odwiedziny w tym samym czasie 1 osoby u pacjenta tylko i wyłącznie za zgodą lekarza.   Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
23 grudnia 2016

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu od 23.12.2016 (godz. 14:35) do dnia 01.01.2017 będzie zamknięty. W związku z czasowym zaprzestaniem działalności Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, w dniu 28.12.2016r. kwalifikacje do przyjęcia na oddział nie odbędą się. W nowym roku 2017 kwalifikacje odbywać się będą w każdą środę w godzinach od 12:00 do 14:00. Z wyłączeniem dni świątecznych.

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
21 grudnia 2016

W związku z czasowym zaprzestaniem działalności Oddziału Reumatologii i Osteoporozy, w dniu 29.12.2016r. kwalifikacje do przyjęcia na oddział nie odbędą się. W nowym roku 2017 kwalifikacje odbywać się będą w każdy czwartek w godzinach od 9:30 do 10:30 z wyłączeniem dni świątecznych.

Posted in Aktualności by Paweł Głuszak
21 grudnia 2016

Zestawienie godzin odwiedzin na poszczególnych oddziałach.

Posted in Aktualności by Paweł Głuszak
12 grudnia 2016
Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
6 grudnia 2016

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku ze zbliżającym się sezonem zwiększonych zachorowań na grypę i schorzeń grypopodobnych, ze względów epidemiologicznych Zarządzeniem Dyrektora Szpitala nr 31/2016 wprowadza się ograniczenie odwiedzin pacjentów do 2 godzin na każdym z Oddziałów. Informacje o godzinach odwiedzin dostępne są na poszczególnych Oddziałach.

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
7 listopada 2016

Zaproszenie do składania ofert w sprawie współpracy w ramach Projektu pn. „Publiczne usługi elektroniczne w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu”  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014- 2020 Oś priorytetowa II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.   Zgodnie z regulaminem konkursu RPWP.02.01.02-IŻ-00-30-001/16 w celu wspólnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków WRPO 2014+ może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Partnerem w projekcie może zostać podmiot niepodlegający wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z powyższym Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu zaprasza zainteresowane podmioty z sektora służby zdrowia do współpracy w zakresie świadc

Posted in Aktualności by admin
7 października 2016

Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu informuje o zaplanowanej na dzień 24.10.2016 r. utylizacji dokumentacji medycznej z 1994 i 1995 z: Poradni Dermatologicznej (Pl. Kolegiacki), Przychodni Międzyzakładowej Łączności (ul. Kościuszki), Poradni Ortodontycznej (Pl. Kolegiacki), TPSA Poznań – Centrum (ul. Kościuszki), Poradnia dla Kobiet (Os. Wichrowe Wzgórze, Os. Przyjaźni, Os. Kosmonautów) Oddziałów: Wewnętrznego, Okulistycznego, Urologicznego, Chirurgicznego, Neurologicznego, Rehabilitacyjnego, Intensywnej Terapii, Dermatologicznego, Kardiochirurgicznego, Zakaźnego, Wewnętrznego i Hematologii, Pracowni Histopatologicznej oraz Laboratorium. Załącznik  

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
4 lipca 2016

Oprócz leczenia zaburzeń lipidowych, szeroko rozumiana prewencja sercowo-naczyniowa (poszukiwanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych) w tym w razie potrzeby konsultacja diabetologiczna, angiologiczna. Przejdź do strony Pracowni Zaburzeń Lipidowych  

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek