Wyszukiwanie treści
Szukaj

Wstrzymanie odwiedzin na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

8 marca 2018

Uprzejmie informuję, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wynikającym ze zwiększonej liczby zachorowań na grypę z dniem 8 marca 2018 r. wstrzymuje się odwiedziny u pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii tutejszego Szpitala. W wyjątkowych przypadkach umożliwia się odwiedziny w tym samym czasie 1 osoby u pacjenta tylko i wyłącznie za zgodą lekarza. Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
8 lutego 2018

„Uprzejmie informuję, że Zarządu Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Okręgowa Rada Lekarska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej ogłaszają II edycję Konkursu: „Wielkopolski Lekarz z Sercem im. Kazimierza Hołygi” Nabór kandydatów do II edycji Konkursu w 2018 r. rozpoczął się 17 stycznia i potrwa do 28 lutego 2018 r. Informacje i wzór karty zgłoszeniowej oraz logo konkursu można pobrać ze strony www.umww.pl (dokumenty do pobrania). Informacje o konkursie znajdują się również na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej: www.wil.org.pl (wpis).

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
24 stycznia 2018

Z dniem 22 stycznia 2018 r. z powodu zwiększonej zachorowalności na grypę i schorzenia grypopochodne wprowadzono ograniczenie odwiedzin na każdym Oddziale do 2 godzin. Zabrania się wstępu na Oddziały Szpitala osobą z objawami infekcji dróg oddechowych. Godziny odwiedzin na Oddziałach wyznaczają indywidualnie Ordynatorzy/Kierownicy. Podstawa prawna: art 5 ustawy z dnia 16 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta(t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 186 ze zm.).

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
19 stycznia 2018

Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SP ZOZ z siedziba przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu informuje o zaplanowanej na dzień 20.02.2018 r. utylizacji dokumentacji medycznej z 1996 i 1997 z Oddziałów: Wewnętrznego, Okulistycznego, Urologicznego (ESWL), Chirurgicznego, Neurologicznego, Rehabilitacyjnego, Reumatologicznego, Intensywnej Terapii, Dermatologicznego, Kardiochirurgicznego, Zakaźnego, Wewnętrznego i Hematologii, a także Pracowni Histopatologicznej oraz Laboratorium z lat 1990-1997 a także Poradni: Ogólnej (Os. Przyjaźni, ul. Cegielskiego) lata 1991-1997, Reumatologiczna lata 1991-1997, Wad Postawy (os. Kosmonautów) lata 1996-1997, Chirurgiczna lata 1990-1997, Diabetologiczna lata 1993-1997, Internistyczna lata 1994-1997, Nefrologiczna rok 1997, Okulistyczna lata 1996-1997, Internistyczna (dr Mikołajczak i dr Pieczyńska) lata 1994-1997, Poradnia dla Kobiet (Oś. Wichrowe Wzgórze, Oś. Przyjaźni, Oś. Kosmonautów), Poradnia dla Kobiet lata 1996-1997, Poradnia Kardiologiczna lata 1996-1997, Ruch Chorych lata 1982-1997. Podstawa prawna art. 29 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
3 stycznia 2018

Uprzejmie informuję, że na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 29 listopada 2017 r. pomiędzy Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ a zakładowymi organizacjami związkowymi ustalono, że w oparciu o zapisy Kodeksu pracy art. 130 § 21 i Ustawy o dniach wolnych od pracy zawarte w art. 1 pkt 1 lit. B, w powiązaniu z zapisem § 22 pkt 4 Regulaminu Pracy:

za dzień świąteczny 6 stycznia 2018 r. który przypada w sobotę – dniem wolnym od pracy będzie poniedziałek 8 stycznia 2018 r.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w przypadkach nagłych realizowane będzie bez zakłóceń.

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
20 grudnia 2017

W dniu 22 grudnia 2017r. odwołane zostają konsultacje chirurgiczne.

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
14 grudnia 2017
Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
7 grudnia 2017

W dniu 11 grudnia 2017r. odwołane zostają konsultacje chirurgiczne (kwalifikacje do przyjęcia do leczenia w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej).

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
24 listopada 2017

Uprzejmie informuję, że z dniem 24 listopada 2017 r. rozpoczęto translokację Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z ul. Szkolnej 8/12 do budynku Szpitala Klinicznego im. Heliodora. Święcickiego UM w Poznaniu, posadowionego przy ul. Grunwaldzkiej 16/18, piętro 3. Od godziny 12:00 dnia 24 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r. telefon kontaktowy do ZOL: 516 483 878 Od dnia 1 grudnia 2017 r. telefony kontaktowe do ZOL: 61 85 85 769 61 85 85 790 Wnioski o umieszczenie pacjenta w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym proszę kierować oraz składać w siedzibie ZOL przy ul. Grunwaldzkiej 16/18. Adres korespondencyjny (dla korespondencji wysyłanej za pośrednictwem Poczty, firm kurierskich) do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego: ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
7 listopada 2017

Uprzejmie informuję, że na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ a zakładowymi organizacjami związkowymi ustalono, że: – poniedziałek 13 listopada 2017 r. będzie dniem wolnym od pracy za dzień świąteczny tj. 11 listopada 2017 r. przypadający w sobotę. W związku z powyższym, w dniu 13 listopada 2017 r. komórki administracyjne Szpitala oraz Ambulatoryjne Poradnie Specjalistyczne będą nieczynne.

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ

Zatrudni:

• Pielęgniarki
• Ratowników medycznych
• Opiekunki medyczne
• Salowe/sanitariuszki

Kontakt: Naczelna Pielęgniarka Dorota Mrotek: 61 8 739 014

• Lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii

Kontakt: Kierownik Oddziału: 61 8 739 159