Wyszukiwanie treści
Szukaj

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL. SP ZOZ w Poznaniu zatrudni lekarza do Poradni POZ

1 marca 2017

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL. SP ZOZ w Poznaniu zatrudni do Poradni POZ lekarza: 1. posiadającego tytuł specjalisty: – w dziedzinie medycyny rodzinnej lub – w dziedzinie medycy ogólnej, lub – w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub 2. odbywającego szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub 3. posiadającego zaświadczenie wydane przez właściwą okręgową radę lekarską, potwierdzające posiadanie prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 166, poz. 1172, art. 14).   Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Z-cą Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej (tel. 61 8779 533) lub Działem Służb Pracowniczych (tel. 61 8739 034 / 030 / 025).

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
21 lutego 2017

Szanowni Pacjenci!

W związku z nagłym zachorowaniem lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z ZOL. SP ZOZ w Poznaniu informuje, że w okresie od 21.02.2017r. do 31.03.2017r. Szpital nie będzie udzielał świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarza POZ.

Jednocześnie informujemy, że podjęta została współpraca z Przychodnią Lekarską MEDEO, os. Rzeczypospolitej 6 w Poznaniu, w której do czasu przywrócenia działalności tutejszej Poradni POZ, mogą Państwo skorzystać ze świadczeń zdrowotnych w ramach POZ.

 

Rejestracja telefoniczna do Przychodni Lekarskiej MEDEO prowadzona jest w dniach od poniedziałku do piątku, od godz. 9:00 pod numerami telefonu:

 

  • 61 8771 911 – pacjenci powyżej 18 roku życia (lekarze: Henryka Mikuła-Telenga, Barbara Schmidt, Jacek Szymaniak, Krzysztof Skowalczyński, Marek Szymaniak)
  • 61 8771 705 – pacjenci do 18 roku życia (lekarze: Joanna Kędzierska, Agata Piotrowska-Piosik, Tomasz Matecki)

   

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
3 lutego 2017

Uprzejmie informuję, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wynikającym ze zwiększonej liczby zachorowań  na grypę z dniem 3 lutego 2017 r. wstrzymuje się odwiedziny u pacjentów hospitalizowanych w tutejszym Szpitalu. W wyjątkowych przypadkach umożliwia się odwiedziny w tym samym czasie 1 osoby u pacjenta tylko i wyłącznie za zgodą lekarza.   Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
23 grudnia 2016

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu od 23.12.2016 (godz. 14:35) do dnia 01.01.2017 będzie zamknięty. W związku z czasowym zaprzestaniem działalności Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, w dniu 28.12.2016r. kwalifikacje do przyjęcia na oddział nie odbędą się. W nowym roku 2017 kwalifikacje odbywać się będą w każdą środę w godzinach od 12:00 do 14:00. Z wyłączeniem dni świątecznych.

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
21 grudnia 2016

W związku z czasowym zaprzestaniem działalności Oddziału Reumatologii i Osteoporozy, w dniu 29.12.2016r. kwalifikacje do przyjęcia na oddział nie odbędą się. W nowym roku 2017 kwalifikacje odbywać się będą w każdy czwartek w godzinach od 9:30 do 10:30 z wyłączeniem dni świątecznych.

Posted in Aktualności by Paweł Głuszak
21 grudnia 2016

Zestawienie godzin odwiedzin na poszczególnych oddziałach.
Więcej…

Posted in Aktualności by Paweł Głuszak
12 grudnia 2016
Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
6 grudnia 2016

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku ze zbliżającym się sezonem zwiększonych zachorowań na grypę i schorzeń grypopodobnych, ze względów epidemiologicznych Zarządzeniem Dyrektora Szpitala nr 31/2016 wprowadza się ograniczenie odwiedzin pacjentów do 2 godzin na każdym z Oddziałów. Informacje o godzinach odwiedzin dostępne są na poszczególnych Oddziałach.

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
7 listopada 2016

Zaproszenie do składania ofert w sprawie współpracy w ramach Projektu pn. „Publiczne usługi elektroniczne w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu”  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014- 2020 Oś priorytetowa II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.   Zgodnie z regulaminem konkursu RPWP.02.01.02-IŻ-00-30-001/16 w celu wspólnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków WRPO 2014+ może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Partnerem w projekcie może zostać podmiot niepodlegający wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z powyższym Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu zaprasza zainteresowane podmioty z sektora służby zdrowia do współpracy w zakresie świadc
Więcej…

Posted in Aktualności by admin
7 października 2016

Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu informuje o zaplanowanej na dzień 24.10.2016 r. utylizacji dokumentacji medycznej z 1994 i 1995 z: Poradni Dermatologicznej (Pl. Kolegiacki), Przychodni Międzyzakładowej Łączności (ul. Kościuszki), Poradni Ortodontycznej (Pl. Kolegiacki), TPSA Poznań – Centrum (ul. Kościuszki), Poradnia dla Kobiet (Os. Wichrowe Wzgórze, Os. Przyjaźni, Os. Kosmonautów) Oddziałów: Wewnętrznego, Okulistycznego, Urologicznego, Chirurgicznego, Neurologicznego, Rehabilitacyjnego, Intensywnej Terapii, Dermatologicznego, Kardiochirurgicznego, Zakaźnego, Wewnętrznego i Hematologii, Pracowni Histopatologicznej oraz Laboratorium. Załącznik  

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.