Wyszukiwanie treści
Szukaj

Oddział Reumatologii i Osteoporozy – w dniu 29.12.2016r. kwalifikacje do przyjęcia na oddział nie odbędą się.

21 grudnia 2016

W związku z czasowym zaprzestaniem działalności Oddziału Reumatologii i Osteoporozy, w dniu 29.12.2016r. kwalifikacje do przyjęcia na oddział nie odbędą się. W nowym roku 2017 kwalifikacje odbywać się będą w każdy czwartek w godzinach od 9:30 do 10:30 z wyłączeniem dni świątecznych.

Posted in Aktualności by Paweł Głuszak
21 grudnia 2016

Zestawienie godzin odwiedzin na poszczególnych oddziałach.
Więcej…

Posted in Aktualności by Paweł Głuszak
12 grudnia 2016
Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
6 grudnia 2016

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku ze zbliżającym się sezonem zwiększonych zachorowań na grypę i schorzeń grypopodobnych, ze względów epidemiologicznych Zarządzeniem Dyrektora Szpitala nr 31/2016 wprowadza się ograniczenie odwiedzin pacjentów do 2 godzin na każdym z Oddziałów. Informacje o godzinach odwiedzin dostępne są na poszczególnych Oddziałach.

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
7 listopada 2016

Zaproszenie do składania ofert w sprawie współpracy w ramach Projektu pn. „Publiczne usługi elektroniczne w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu”  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014- 2020 Oś priorytetowa II Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.   Zgodnie z regulaminem konkursu RPWP.02.01.02-IŻ-00-30-001/16 w celu wspólnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków WRPO 2014+ może zostać utworzone partnerstwo przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, na warunkach określonych w porozumieniu albo umowie o partnerstwie. Partnerem w projekcie może zostać podmiot niepodlegający wykluczeniu z otrzymania dofinansowania na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W związku z powyższym Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu zaprasza zainteresowane podmioty z sektora służby zdrowia do współpracy w zakresie świadc
Więcej…

Posted in Aktualności by admin
7 października 2016

Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu informuje o zaplanowanej na dzień 24.10.2016 r. utylizacji dokumentacji medycznej z 1994 i 1995 z: Poradni Dermatologicznej (Pl. Kolegiacki), Przychodni Międzyzakładowej Łączności (ul. Kościuszki), Poradni Ortodontycznej (Pl. Kolegiacki), TPSA Poznań – Centrum (ul. Kościuszki), Poradnia dla Kobiet (Os. Wichrowe Wzgórze, Os. Przyjaźni, Os. Kosmonautów) Oddziałów: Wewnętrznego, Okulistycznego, Urologicznego, Chirurgicznego, Neurologicznego, Rehabilitacyjnego, Intensywnej Terapii, Dermatologicznego, Kardiochirurgicznego, Zakaźnego, Wewnętrznego i Hematologii, Pracowni Histopatologicznej oraz Laboratorium. Załącznik  

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
4 lipca 2016

Oprócz leczenia zaburzeń lipidowych, szeroko rozumiana prewencja sercowo-naczyniowa (poszukiwanie czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych) w tym w razie potrzeby konsultacja diabetologiczna, angiologiczna. Przejdź do strony Pracowni Zaburzeń Lipidowych  

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
2 czerwca 2016

Szanowni Pacjenci W związku ze zmniejszeniem ryzyka zachorowań na grypę, Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SP ZOZ uchyla ograniczenie odwiedzin pacjentów. Wyznaczone godziny odwiedzin na poszczególne oddziały są odstępne w zakładce Dla Pacjenta – Odwiedziny Chorych.

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
2 czerwca 2016

Szanowni Pacjenci W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na grypę, Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym SP ZOZ ogranicza odwiedziny u pacjentów do dwóch godzin na każdym oddziale od dnia 3 lutego 2016r. do odwołania. Godziny zostały wyznaczone przez Ordynatora lub Kierownika Oddziału. Jednorazowo u pacjenta może przebywać jedna osoba odwiedzająca. Zabrania się wstępu na Oddziały osobom z objawami infekcji górnych dróg oddechowych.

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek
2 czerwca 2016

Szanowni Pacjenci   Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia informuje, że zgodnie z Porozumieniem z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi dzień 24 grudnia 2015 r. jest dniem wolnym od pracy za dzień 26 grudnia 2015 r. przypadający w sobotę, będącym dniem wolnym od pracy z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. W związku z powyższym poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne będą w tym dniu NIECZYNNE. Jednocześnie informuję, że Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej będzie czynna planowo, a Rejestracja będzie czynna od godz. 07:00 do 16:35.

Posted in Aktualności by Szymon Wyczałek

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że wznowiono działalność Poradni Dermatologicznej, Poradni Okulistycznej oraz Poradni Reumatologicznej. Chętnych pacjentów zapraszamy do kontaktu. Harmonogram dostępny jest w zakładce Poradnie.

Szanowni Państwo,

W związku z ograniczeniem dostaw szczepionek p. COVID-19 z przykrością informujemy, że terminy szczepień ulegną zmianie.

Informacja o zmianie terminu zostanie przekazana za pośrednictwem platformy e-zdrowie na podany w trakcie rejestracji telefon kontaktowy.

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Dyrekcja Szpitala