Wyszukiwanie treści
Szukaj

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Termin składania ofert: 22.04.2022 |

13 kwietnia 2022

Dyrektor  Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego  im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu  ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Konsultacje w specjalności chirurgia naczyniowa
 2. Gotowość do udzielania świadczeń w Oddziale Kardiochirurgii lekarza specjalisty anestezjologii  i intensywnej
 3. Udzielanie świadczeń przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 4. Udzielanie świadczeń pielęgniarki w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 5. Udzielanie świadczeń pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku operacyjnym
 6. Udzielanie świadczeń pielęgniarki anestezjologicznej w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku operacyjnym
 7. Odczyty i opisy badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego pacjenta w trybie ambulatoryjnym
 8. Wykonywanie zabiegów radiologii interwencyjnej w Pracowni angiografii Zakładu Diagnostyki Obrazowej
Posted in Konkursy ofert, Konkursy ofert archiwalne by Maciej Domański
17 marca 2022

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Konsultacje w specjalności chirurgia naczyniowa 2. Konsultacje w specjalności psychiatria 3. Konsultacje w specjalności torakochirurgia 4. Całodobowe udzielanie świadczeń przez specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 5. Całodobowe udzielanie świadczeń przez lekarza w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 6. Gotowość do udzielania świadczeń w Oddziale Kardiochirurgii lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej 7. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń w Poradni Stomatologicznej 8. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń w Poradni Chirurgii Stomatologicznej 9. Udzielanie świadczeń przez lekarza w Szpitalnym oddziale ratunkowym 10. Udzielanie świadczeń ratownika w oddziałach : a) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii b) Oddział Chirurgii Urazowej i Obrażeń Wielonarządowych c) Oddział Neurologii 11. Udzielanie świadczeń pielęgniarki w Oddziałach: a) Oddział Chorób Wewnętrznych b) Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu c) Oddział Reumatologii i osteoporoz
Więcej…

Posted in Konkursy ofert, Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
19 stycznia 2022

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej w Oddziale Neurochirurgii

Posted in Konkursy ofert, Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
14 stycznia 2022

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarza w zakresie chirurgii ogólnej i ortopedii- leczenie szpitalne w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych 2. Udzielanie świadczeń lekarza w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 3. Konsultacje psychiatryczne pacjentów szpitala 4. Udzielanie świadczeń w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej 5. Konsultacje w specjalności chirurgia naczyniowa 6. Konsultacje w specjalności torakochirurgii 7. Konsultacje w specjalności dermatologia 8. Całodobowe udzielanie świadczeń przez specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale AiIT 9. Całodobowe udzielanie świadczeń przez lekarza w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej Terapii w Oddziale AiT 10. Całodobowe udzielanie świadczeń przez specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii w oddziale Kardiochirurgii 11. Gotowość do udzielania świadczeń w Oddziale Kardiochirurgii lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii 12. Gotowość do udzielania świadczeń w Oddziale Kardiochirurgii lekarza w trakcie specjalizacji 13. Udzielanie świadczeń przez lekarza w Szpitalnym Oddzia
Więcej…

Posted in Konkursy ofert, Konkursy ofert archiwalne by Maciej Domański
21 grudnia 2021

Dyrektor  Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego  im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu  ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:  

 1. Leczenie szpitalne w zakresie okulistyki w Oddziale Okulistyki
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji programu lekowego- leczenie neowaskularnej ( wysiękowej( postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – AMD)
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji leczenia zapalenia błony naczyniowej oka(ZBN) cześć pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa
 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji leczenia chorych na cukrzycowy obrzęk plamki
 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B w Poradni  Chorób Zakaźnych
 6. Udzielanie świadczeń w zakresie realizacji programu lekowego leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową w Poradni
 7. Udzielanie świadczeń w zakresie realizacji programu lekowego profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u św


Więcej…

Posted in Konkursy ofert, Konkursy ofert archiwalne by Maciej Domański
17 grudnia 2021

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarza w zakresie chirurgii ogólnej i ortopedii- leczenie szpitalne w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarza w zakresie ortopedii – leczenie szpitalne w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarza w zakresie neurochirurgii – leczenie szpitalne w Oddziale Neurochirurgii 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa– leczenie szpitalne w Oddziale Neurochirurgii 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego– leczenie szpitalne w Oddziale Neurochirurgii

Posted in Konkursy ofert, Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
22 listopada 2021

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Udzielanie świadczeń pielęgniarki w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej 2. Udzielanie świadczeń pielęgniarki w Oddziale Kardiochirurgii Pooperacyjnej 3. Udzielanie świadczeń pielęgniarki Poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 4. Udzielanie świadczeń pielęgniarki epidemiologicznej 5. Udzielanie świadczeń lekarza specjalisty z zakresy radiologii i diagnostyki obrazowej 6. Udzielanie świadczeń lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Laparoskopowej 7. Udzielanie świadczeń lekarza w Oddziale Zakaźnym 8. Całodobowe udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 9. Całodobowe udzielanie świadczeń przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 10. Udzielanie świadczeń lekarza w formie konsultacji w zakresie: • diabetologii • endokrynologii • otolaryngologii • pulmonologii • stomatologii • chirurgii naczyniowej • psychiatrii 11. Udzielanie świadczeń w formie konsultacji w zakresie : • hematologii • urologii • chirurgii ogólnej, laparoskopowej i endokryn
Więcej…

Posted in Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
12 października 2021

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Udzielanie świadczeń przez lekarza w Poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Posted in Konkursy ofert archiwalne by Paweł Głuszak
7 października 2021

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Udzielanie świadczeń pielęgniarki w Pracowni Serca i Naczyń 2. Udzielanie świadczeń technika w Pracowni Serca i Naczyń 3. Udzielanie świadczeń lekarza w zakresie kardiologii inwazyjnej 4. Udzielanie świadczeń lekarza w zakresie kardiologii interwencyjnej 5. Udzielanie świadczeń w zakresie kardiologii w oddziale Kardiologii, w Pracowni Badań Serca i naczyń oraz Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Chorób Serca 6. Udzielanie świadczeń w zakresie kardiologii, w Oddziale Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej, w oddziale Kardiologii, w Pracowni Badań Serca i naczyń oraz Pracowni Nieinwazyjnej Diagnostyki Chorób Serca 7. Kierowanie Pracownią Diagnostyki Nieinwazyjnej Chorób Serca i Naczyń i Pracownią Kardiometryczną, kontroli stymulatorów i kardiowerterów- defibrylatorów serca oraz wykonywanie badań echokardiograficznych 8. Konsultacje dla Personelu w Pracowni Chorób Serca i Naczyń 9. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań USG naczyń i żył oraz udzielanie konsultacji w zakresie chorób naczyniowych 10. Konsultacje w zakresie wszczepiania rozruszników serca 11. Udzielanie świadcze
Więcej…

Posted in Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
29 września 2021

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:   1. Udzielanie świadczeń pielęgniarki w oddziale: a. Oddziale Kardiochirurgii b. Oddziale Chorób Wewnętrznych c. Oddziale Neurologii d. Oddziale Leczenia Udarów Mózgu e. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2. Udzielanie świadczeń ratownika w oddziale: a. Oddziale Kardiochirurgii b. Oddziale Chorób Wewnętrznych c. Oddziale Neurologii d. Oddziale Leczenia Udarów Mózgu e. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 3. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń w Poradni Stomatologicznej 4. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń w Poradni Chirurgii Stomatologicznej 5. Całodobowe udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 6. Całodobowe udzielanie świadczeń przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 7. Całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w przez lekarza w Oddziale Neurologii i Oddziale Leczenia Udarów 8. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę kardiologa w Oddziale Neurologii i Oddziale Leczenia Udarów Mózgu 9. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Prac
Więcej…

Posted in Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek