Wyszukiwanie treści
Szukaj

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Termin składania ofert: 26.11.2021 |

22 listopada 2021

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Udzielanie świadczeń pielęgniarki w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej 2. Udzielanie świadczeń pielęgniarki w Oddziale Kardiochirurgii Pooperacyjnej 3. Udzielanie świadczeń pielęgniarki Poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 4. Udzielanie świadczeń pielęgniarki epidemiologicznej 5. Udzielanie świadczeń lekarza specjalisty z zakresy radiologii i diagnostyki obrazowej 6. Udzielanie świadczeń lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Laparoskopowej 7. Udzielanie świadczeń lekarza w Oddziale Zakaźnym 8. Całodobowe udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 9. Całodobowe udzielanie świadczeń przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 10. Udzielanie świadczeń lekarza w formie konsultacji w zakresie: • diabetologii • endokrynologii • otolaryngologii • pulmonologii • stomatologii • chirurgii naczyniowej • psychiatrii 11. Udzielanie świadczeń w formie konsultacji w zakresie : • hematologii • urologii • chirurgii ogólnej, laparoskopowej i endokryn
Więcej…

Posted in Konkursy ofert, Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
29 września 2021

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:   1. Udzielanie świadczeń pielęgniarki w oddziale: a. Oddziale Kardiochirurgii b. Oddziale Chorób Wewnętrznych c. Oddziale Neurologii d. Oddziale Leczenia Udarów Mózgu e. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2. Udzielanie świadczeń ratownika w oddziale: a. Oddziale Kardiochirurgii b. Oddziale Chorób Wewnętrznych c. Oddziale Neurologii d. Oddziale Leczenia Udarów Mózgu e. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 3. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń w Poradni Stomatologicznej 4. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń w Poradni Chirurgii Stomatologicznej 5. Całodobowe udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 6. Całodobowe udzielanie świadczeń przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 7. Całodobowe udzielanie świadczeń zdrowotnych w przez lekarza w Oddziale Neurologii i Oddziale Leczenia Udarów 8. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę kardiologa w Oddziale Neurologii i Oddziale Leczenia Udarów Mózgu 9. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Prac
Więcej…

Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek
30 lipca 2021
  • 1. Udzielanie świadczeń pielęgniarki w oddziale: a. Oddziale Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych b. Oddziale Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych – Pododdział Oparzeń c. Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej d. Oddziale Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej e. Oddziale Kardiochirurgii f. Oddziale Chorób Wewnętrznych g. Oddziale Kardiologii h. Oddziale Neurologii i. Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu j. Oddziale Reumatologii i Osteoporozy k. Oddziale Urologii l. Oddziale Zakaźnym m. Oddziale Okulistycznym n. Oddziale Leczenia Udarów Mózgu o. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii p. Bloku operacyjnym q. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym r. Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
  • 2. Udzielanie świadczeń ratownika w oddziale: a. Oddziale Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych b. Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej c. Oddziale Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej d. Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii e. Oddziale Kardiochirurgii f. Oddziale Chorób Wewnętrznych g. Oddziale Neurologii h. Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu i. Oddziale Reumatologii i Osteoporozy j. Oddziale Urologii k. Oddziale Zakaźnym l. Oddziale Leczenia Udarów Mózgu m. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
  • 3. Udzielanie świad

Więcej…

Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek
12 lipca 2021

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  1. Udzielanie świadczeń pielęgniarki w oddziale: a. Oddziale Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych b. Oddziale Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych – Pododdział Oparzeń c. Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej d. Oddziale Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej e. Oddziale Kardiochirurgii f. Oddziale Chorób Wewnętrznych g. Oddziale Kardiologii h. Oddziale Neurologii i. Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu j. Oddziale Reumatologii i Osteoporozy k. Oddziale Urologii l. Oddziale Zakaźnym m. Oddziale Okulistycznym n. Oddziale Leczenia Udarów Mózgu o. Poradnia Chirurgii Urazowej
  2. Udzielanie świadczeń pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  3. Udzielanie świadczeń pielęgniarki w Bloku Operacyjnym
  4. Udzielanie świadczeń pielęgniarki w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
  5. Udzielanie świadczeń ratownika w oddziale: a. Oddziale Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych b. Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej c. Oddziale Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokry

Więcej…

Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek
5 lutego 2021

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Konsultacje w specjalności nefrologia 2. Udzielanie świadczeń przez lekarza w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek
12 marca 2020

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń neurologicznych w Poradni Neurologicznej 2. Udzielanie świadczeń lekarskich w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 3. Udzielanie konsultacji w specjalności rehabilitacja medyczna

Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek
15 stycznia 2020

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 2. Udzielanie świadczeń technika rentgenodiagnostyki w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej 3. Udzielanie świadczeń pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 4. Dyżury lekarza w Oddziale Urologii

Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek
26 września 2019

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Udzielanie świadczeń wraz z dyżurami przez lekarza specjalistę z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2. Udzielanie świadczeń przez pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym

Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek
30 lipca 2019

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Udzielanie świadczeń przez ratownika medycznego w Oddziale Chorób Wewnętrznych 2. Udzielanie świadczeń przez technika RTG w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej 3. Udzielanie świadczeń przez pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym 4. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń w Poradni Kardiologicznej

Posted in Konkursy ofert by Maciej Domański
7 czerwca 2019

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Całodobowe udzielanie świadczeń przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych 2. Udzielanie świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii 3. Udzielanie świadczeń przez lekarza w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 4. Udzielanie świadczeń przez pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym 5. Udzielanie świadczeń w zakresie odczytów i opisów tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego (dla pacjentów przyjmowanych w trybie ambulatoryjnym) 6. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń w Poradni Chorób Zakaźnych w zakresie WZW 7. Przyjmowanie pacjentów w trybie ambulatoryjnym w ramach realizacji programów lekowych w zakresie WZW

Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek