Wyszukiwanie treści
Szukaj

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Termin składania ofert: 22.04.2022 |

13 kwietnia 2022

Dyrektor  Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego  im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu  ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Konsultacje w specjalności chirurgia naczyniowa
 2. Gotowość do udzielania świadczeń w Oddziale Kardiochirurgii lekarza specjalisty anestezjologii  i intensywnej
 3. Udzielanie świadczeń przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 4. Udzielanie świadczeń pielęgniarki w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 5. Udzielanie świadczeń pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku operacyjnym
 6. Udzielanie świadczeń pielęgniarki anestezjologicznej w oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloku operacyjnym
 7. Odczyty i opisy badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego pacjenta w trybie ambulatoryjnym
 8. Wykonywanie zabiegów radiologii interwencyjnej w Pracowni angiografii Zakładu Diagnostyki Obrazowej
Posted in Konkursy ofert, Konkursy ofert archiwalne by Maciej Domański
17 marca 2022

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Konsultacje w specjalności chirurgia naczyniowa 2. Konsultacje w specjalności psychiatria 3. Konsultacje w specjalności torakochirurgia 4. Całodobowe udzielanie świadczeń przez specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 5. Całodobowe udzielanie świadczeń przez lekarza w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 6. Gotowość do udzielania świadczeń w Oddziale Kardiochirurgii lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej 7. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń w Poradni Stomatologicznej 8. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń w Poradni Chirurgii Stomatologicznej 9. Udzielanie świadczeń przez lekarza w Szpitalnym oddziale ratunkowym 10. Udzielanie świadczeń ratownika w oddziałach : a) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii b) Oddział Chirurgii Urazowej i Obrażeń Wielonarządowych c) Oddział Neurologii 11. Udzielanie świadczeń pielęgniarki w Oddziałach: a) Oddział Chorób Wewnętrznych b) Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu c) Oddział Reumatologii i osteoporoz
Więcej…

Posted in Konkursy ofert, Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
17 lutego 2022

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. świadczeń lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej w Oddziale Neurochirurgii 2. wykonywania czynności pielęgniarki w czasie zabiegów embolizacji wady naczyniowej mózgu w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej 3. wykonywania czynności technika eletroradiologii w czasie zabiegów embolizacji wady naczyniowej mózgu w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek
19 stycznia 2022

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej w Oddziale Neurochirurgii

Posted in Konkursy ofert, Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek
14 stycznia 2022

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarza w zakresie chirurgii ogólnej i ortopedii- leczenie szpitalne w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych 2. Udzielanie świadczeń lekarza w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 3. Konsultacje psychiatryczne pacjentów szpitala 4. Udzielanie świadczeń w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej 5. Konsultacje w specjalności chirurgia naczyniowa 6. Konsultacje w specjalności torakochirurgii 7. Konsultacje w specjalności dermatologia 8. Całodobowe udzielanie świadczeń przez specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale AiIT 9. Całodobowe udzielanie świadczeń przez lekarza w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej Terapii w Oddziale AiT 10. Całodobowe udzielanie świadczeń przez specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii w oddziale Kardiochirurgii 11. Gotowość do udzielania świadczeń w Oddziale Kardiochirurgii lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii 12. Gotowość do udzielania świadczeń w Oddziale Kardiochirurgii lekarza w trakcie specjalizacji 13. Udzielanie świadczeń przez lekarza w Szpitalnym Oddzia
Więcej…

Posted in Konkursy ofert, Konkursy ofert archiwalne by Maciej Domański
21 grudnia 2021

Dyrektor  Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego  im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu  ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:  

 1. Leczenie szpitalne w zakresie okulistyki w Oddziale Okulistyki
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji programu lekowego- leczenie neowaskularnej ( wysiękowej( postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – AMD)
 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji leczenia zapalenia błony naczyniowej oka(ZBN) cześć pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa
 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji leczenia chorych na cukrzycowy obrzęk plamki
 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B w Poradni  Chorób Zakaźnych
 6. Udzielanie świadczeń w zakresie realizacji programu lekowego leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową w Poradni
 7. Udzielanie świadczeń w zakresie realizacji programu lekowego profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u św


Więcej…

Posted in Konkursy ofert, Konkursy ofert archiwalne by Maciej Domański
17 grudnia 2021

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarza w zakresie chirurgii ogólnej i ortopedii- leczenie szpitalne w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarza w zakresie ortopedii – leczenie szpitalne w Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarza w zakresie neurochirurgii – leczenie szpitalne w Oddziale Neurochirurgii 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa– leczenie szpitalne w Oddziale Neurochirurgii 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego– leczenie szpitalne w Oddziale Neurochirurgii

Posted in Konkursy ofert, Konkursy ofert archiwalne by Szymon Wyczałek