Wyszukiwanie treści
Szukaj

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Termin składania ofert: 17.03.2020r. godz. 12:00 |

12 marca 2020

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Leczenie i rozpoznawanie schorzeń neurologicznych w Poradni Neurologicznej 2. Udzielanie świadczeń lekarskich w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 3. Udzielanie konsultacji w specjalności rehabilitacja medyczna

Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek
15 stycznia 2020

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 2. Udzielanie świadczeń technika rentgenodiagnostyki w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej 3. Udzielanie świadczeń pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 4. Dyżury lekarza w Oddziale Urologii

Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek
26 września 2019

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Udzielanie świadczeń wraz z dyżurami przez lekarza specjalistę z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2. Udzielanie świadczeń przez pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym

Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek
30 lipca 2019

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Udzielanie świadczeń przez ratownika medycznego w Oddziale Chorób Wewnętrznych 2. Udzielanie świadczeń przez technika RTG w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej 3. Udzielanie świadczeń przez pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym 4. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń w Poradni Kardiologicznej

Posted in Konkursy ofert by Maciej Domański
7 czerwca 2019

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Całodobowe udzielanie świadczeń przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych 2. Udzielanie świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii 3. Udzielanie świadczeń przez lekarza w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 4. Udzielanie świadczeń przez pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym 5. Udzielanie świadczeń w zakresie odczytów i opisów tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego (dla pacjentów przyjmowanych w trybie ambulatoryjnym) 6. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń w Poradni Chorób Zakaźnych w zakresie WZW 7. Przyjmowanie pacjentów w trybie ambulatoryjnym w ramach realizacji programów lekowych w zakresie WZW

Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek
29 marca 2019

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ Szwajcarska 3, 61-285 Poznań ogłasza konkurs na stanowisko Technika RTG :

Posted in Konkursy ofert by Paweł Głuszak
6 grudnia 2018

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Udzielanie świadczeń przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wg harmonogramu 2. Udzielanie świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarza specjalistę medycyny ratunkowej 3. Udzielanie świadczeń przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej 4. Udzielanie świadczeń przez lekarza w Oddziale Chorób Zakaźnych 5. Konsultacje z zakresu Diabetologii 6. Udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Urazowej i Obrażeń Wielonarządowych

Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek
8 czerwca 2018

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:  

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Okulistyki oraz realizacja programu lekowego – leczenie neowaskularnej ( wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem ( AMD)

  ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU: Przedmiot konkursu: składający ofertę przyjmie obowiązki udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych określonych w wykazie zamieszczonym powyżej; Adresaci konkursu: podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych w przedmiocie konkursu:

 1. Osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny
 2. Podmioty wykonujące działalność leczniczą

  Data zawarcia/obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta na czas: 01.07.2018r – 31.12.2018r.   Szczegółowe warunki konkursu: szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy oraz formularz do składania ofert je
Więcej…

Posted in Konkursy ofert by Maciej Domański
13 marca 2018

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii w Oddziale Neurologii oraz Oddziale Leczenia Udarów Mózgu 2. Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej 3. Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej 4. Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 5. Całodobowe udzielanie świadczeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej 6. Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę w zakresu chirurgii w Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego 7. Zabiegi endoskopowego tamowania krwawienia z przewodu pokarmowego 8. Odczyty i opisy EMG 9. Ostrzykiwanie toksyną botulinową poudarowej spastyki kończyny górnej, kończyny dolnej oraz dystonii ogniskowej 10. Odczyty i opisy badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego ( dla pacjentów przyjmowanych w trybie ambulatoryjnym) 11. Dyżury w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 12. Usł
Więcej…

Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek
8 czerwca 2017

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń nabytych niedoborów odporności
 2. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń okulistycznych
 3. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń kardiochirurgiczny
 4. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń otolaryngologicznych
 5. Zabiegów endoskopowego tamowania krwawienia
 6. Usług pielęgniarskich przy zabiegach endoskopowego tamowania krwawienia
 7. Odczyty i opisy badań EMG
 8. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń ogólnostomatologicznych
Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.