Wyszukiwanie treści
Szukaj

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Termin składania ofert: 17.01.2020r. godz. 12:00 |

15 stycznia 2020

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę medycyny ratunkowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 2. Udzielanie świadczeń technika rentgenodiagnostyki w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej 3. Udzielanie świadczeń pielęgniarki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 4. Dyżury lekarza w Oddziale Urologii

Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek
26 września 2019

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Udzielanie świadczeń wraz z dyżurami przez lekarza specjalistę z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2. Udzielanie świadczeń przez pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym

Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek
30 lipca 2019

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Udzielanie świadczeń przez ratownika medycznego w Oddziale Chorób Wewnętrznych 2. Udzielanie świadczeń przez technika RTG w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej 3. Udzielanie świadczeń przez pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym 4. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń w Poradni Kardiologicznej

Posted in Konkursy ofert by Maciej Domański
7 czerwca 2019

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Całodobowe udzielanie świadczeń przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych 2. Udzielanie świadczeń w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii 3. Udzielanie świadczeń przez lekarza w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 4. Udzielanie świadczeń przez pielęgniarki instrumentariuszki w Bloku Operacyjnym 5. Udzielanie świadczeń w zakresie odczytów i opisów tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego (dla pacjentów przyjmowanych w trybie ambulatoryjnym) 6. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń w Poradni Chorób Zakaźnych w zakresie WZW 7. Przyjmowanie pacjentów w trybie ambulatoryjnym w ramach realizacji programów lekowych w zakresie WZW

Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek
29 marca 2019

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ Szwajcarska 3, 61-285 Poznań ogłasza konkurs na stanowisko Technika RTG :

Posted in Konkursy ofert by Paweł Głuszak
6 grudnia 2018

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Udzielanie świadczeń przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wg harmonogramu 2. Udzielanie świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarza specjalistę medycyny ratunkowej 3. Udzielanie świadczeń przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej 4. Udzielanie świadczeń przez lekarza w Oddziale Chorób Zakaźnych 5. Konsultacje z zakresu Diabetologii 6. Udzielanie świadczeń w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Urazowej i Obrażeń Wielonarządowych

Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek
8 czerwca 2018

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:  

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Oddziale Okulistyki oraz realizacja programu lekowego – leczenie neowaskularnej ( wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem ( AMD)

  ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU: Przedmiot konkursu: składający ofertę przyjmie obowiązki udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych określonych w wykazie zamieszczonym powyżej; Adresaci konkursu: podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych w przedmiocie konkursu:

 1. Osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny
 2. Podmioty wykonujące działalność leczniczą

  Data zawarcia/obowiązywania umowy: Umowa zostanie zawarta na czas: 01.07.2018r – 31.12.2018r.   Szczegółowe warunki konkursu: szczegółowe warunki konkursu i materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy oraz formularz do składania ofert je
Więcej…

Posted in Konkursy ofert by Maciej Domański
13 marca 2018

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę z zakresu neurologii w Oddziale Neurologii oraz Oddziale Leczenia Udarów Mózgu 2. Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej 3. Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej 4. Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii 5. Całodobowe udzielanie świadczeń w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej 6. Udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę w zakresu chirurgii w Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego 7. Zabiegi endoskopowego tamowania krwawienia z przewodu pokarmowego 8. Odczyty i opisy EMG 9. Ostrzykiwanie toksyną botulinową poudarowej spastyki kończyny górnej, kończyny dolnej oraz dystonii ogniskowej 10. Odczyty i opisy badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego ( dla pacjentów przyjmowanych w trybie ambulatoryjnym) 11. Dyżury w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 12. Usł
Więcej…

Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek
8 czerwca 2017

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń nabytych niedoborów odporności
 2. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń okulistycznych
 3. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń kardiochirurgiczny
 4. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń otolaryngologicznych
 5. Zabiegów endoskopowego tamowania krwawienia
 6. Usług pielęgniarskich przy zabiegach endoskopowego tamowania krwawienia
 7. Odczyty i opisy badań EMG
 8. Rozpoznawanie i leczenie schorzeń ogólnostomatologicznych
Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek
28 kwietnia 2017

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ Szwajcarska 3, 61-285 Poznań ogłasza konkurs na stanowisko PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU :

 • Zakaźnego
Posted in Konkursy ofert by Szymon Wyczałek

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ

Zatrudni:

• Pielęgniarki
• Ratowników medycznych
• Opiekunki medyczne
• Salowe/sanitariuszki

Kontakt: p.o. Naczelnej Pielęgniarki – Izabela Kuraś: 61 8 739 014

• Lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii

Kontakt: Kierownik Oddziału: 61 8 739 159