Wyszukiwanie treści
Szukaj

Cennik

I Aneks do cennika

II  Aneks do cennika

 

I. Badania radiologiczne
II. Pracownia USG
III. Tomografia Komputerowa
IV. Rezonans Magnetyczny
V. Pracownia EEG
VI. Pracownia EMG
VII. Pracownia EKG
VIII. Pracownia Kardiometryczna, kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów - Defibrylatorów serca
IX. Pracownia ERG
X. Pracownia Anatomi Patologicznej
XI. Inne badania
XII. Usługi Lekarsko-Pielęgniarskie
XIII. Inne Procedury Medyczne (Diagnostyczno-Lecznicze)
XIV. Usługi w zakresie chirurgii
XV. Usługi w zakresie laryngologii
XVI. Usługi w zakresie okulistyki
XVII. Usługi w zakresie urologii
XVII. Usługi w zakresie dermatologii
XIX. Usługi w zakresie stomatologii
XX. Rehabilitacja i fizykoterapia
XXI. Usługi w zakresie sterylizacji
XXII. Konsultacje profesorskie
XXIII. Wydanie zaświadczenia, porada lekarska z wydaniem orzeczenia
XXIV. Transport sanitarny
XXV. Wykonywanie kserokopii dokumentacji medycznej
XXVI. Badania loboratoryjne