Wyszukiwanie treści
Szukaj

Cyberbezpieczeństwo

• Informacje ogólne.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym decyzją Ministerstwa Zdrowia został uznany za operatora usług kluczowych w zakresie:
  • Udzielania świadczenia opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy.
  • Obrotu i dystrybucji produktów leczniczych.
Kontakt do Pełnomocnika ds. Cyberbezpieczeństwa:
Maciej Domański
tel. 61 8739 469
e-mail: cyberbezpieczenstwo@szpital-strusia.poznan.pl


• Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

  ◦ Bezpieczne korzystanie z sieci Internet.
   ▪ Podstawowym elementem bezpieczeństwa w sieci Internet jest zastosowanie zasady ograniczonego zaufania i podwyższonej ostrożności.
   ▪ Pamiętamy o zainstalowaniu i aktualizowaniu programu ochrony przed złośliwym oprogramowaniem.
   ▪ Aktualizujemy system operacyjny i aplikacje użytkowe.
   ▪ Nie odwiedzamy stron powszechnie uznawanych za niebezpieczne.
   ▪ Nie klikamy na linki do nieznanych stron internetowych.
   ▪ Zwracamy uwagę na komunikaty programu antywirusowego i przeglądarek internetowych.
   ▪ Ograniczamy do minimum podawanie swoich danych osobowych.

  ◦ Bezpieczne korzystanie z poczty elektronicznej.
   ▪ Zwracamy szczególną uwagę na poprawność adresata (adresatów) poczty elektronicznej.
   ▪ Zwracamy szczególna uwagę na nadawcę wiadomości.
   ▪ Nie klikamy na linki umieszczone w załączniku poczty.
   ▪ W przypadku przesyłania ważnych (wrażliwych) wiadomości stosujemy mechanizmy szyfrowania (np. zabezpieczony hasłem plik *.zip, niekomercyjne aplikacje szyfrujące).

 ◦ Bezpieczeństwo urządzeń mobilnych.
   ▪ Zabezpieczamy hasłem dostęp do urządzenia :
      • Laptop hasło do BIOS/UEFI, hasło do systemy operacyjnego.
      • Smartphone – hasło do PIN, drugi poziom zabezpieczeń (hasło obrazkowe, biometryka).
   ▪ Aktualizujemy system operacyjny urządzenia oraz aplikacje użytkowe.
   ▪ Instalujemy oprogramowanie antywirusowe.
   ▪ Korzystamy z możliwości szyfrowania plików, katalogów lub całego dysku.
   ▪ W przypadku aplikacji na smartphone sprawdzamy do jakich usług aplikacja będzie miała dostęp oraz jaka jest wiarygodność producenta aplikacji.
   ▪ Regularnie tworzymy kopie zapasowe ważnych danych.
   ▪ Zachowujemy szczególną ostrożność przy korzystaniu z otwartych, publicznych sieci wifi.
   ▪ Szczególna uwagę zwracamy na podejrzane SMS lub MMS.

  ◦ Bezpieczne hasła.
   ▪ Przy tworzeniu hasła wykorzystujemy cztery typy znaków (wielkie i małe litery, cyfry i znaki specjalne).
   ▪ Długość hasła powinna wynosić min. 8 znaków im dłuższe hasło tym częstotliwość zmiany może być mniejsza.
   ▪ Nie tworzymy haseł składających się z charakterystycznych cech jak np. imię, nazwisko, data urodzenia, imię psa, kota itp.
   ▪ Nie zapisujemy haseł na karteczkach dostępnych dla osób postronnych.
   ▪ Nie przesyłamy SMS lub za pomocą poczty elektronicznej haseł do systemów bankowości elektronicznej. Banki nigdy nie proszą o przesłanie hasła.
   ▪ Możemy wykorzystywać aplikacje typu menadżer haseł. Ograniczamy się do zapamiętania tylko hasła do menadżera.

678 total views, 2 views today

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.