Wyszukiwanie treści
Szukaj

Prawa Pacjenta

Podstawowe informacje o prawach pacjenta

Pacjent ma prawo do:

 

1. Udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
2. Uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia.
3. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
4. Prawo do tajemnicy informacji.
5. Prawo do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
6. Prawo do poszanowania intymności i godności.
7. Prawo do dokumentacji medycznej.
8. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii/orzeczenia lekarza.
9. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
10. Prawo do opieki duszpasterskiej.
11. Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące ww. praw udostępniane są na prośbę pacjentom i ich bliskim przez pielęgniarkę oddziałową/koordynującą lub dyżurną.

Kontakt do Rzecznika Praw Pacjenta

Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 – 190 – 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych czynna pn. – pt. w godz. 8.00 – 18.00)

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
fax: (22) 532-82-31
01-171 Warszawa
tel.: (22) 532 – 82 – 50
kancelaria@rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:
• Poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 18.00
• Od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00

Ulotki:

744 total views, 3 views today

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.