Wyszukiwanie treści
Szukaj

Leczenie dystonii ogniskowych i połowicznego kurczu twarzy

Karta kwalifikacji do leczenia dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy z użyciem toksyny botulinowej (TB) typu A

 

 

Kryteria włączenia

TAK

NIE

Udokumentowane rozpoznanie (kserokopia) – dystonia ogniskowa lub połowiczy kurcz twarzy ICD-10: G24.3 (kręcz karku), G24.4 (dystonia twarzy), G24.5 (kurcz powiek), G24.8 (dystonia krtaniowa), G51.3 (połowiczy kurcz twarzy)

X

Skierowanie do szpitala – celem kwalifikacji do leczenia toksyną botulinową

wymagane z rozpoznanie m ICD-10: G24.3 (kręcz karku), G24.4 (dystonia twarzy), G24.5 (kurcz powiek), G24.8 (dystonia krtaniowa), G51.3 (połowiczy kurcz twarzy)

X

Ÿ Udokumentowana diagnostyka różnicowa (kserokopia)

  1. morfologia krwi z rozmazem

  2. badanie poziomu miedzi lub ceruloplazminy

  3. badanie tomografii komputerowej (TK) lub rezonansu magnetycznego (MRI) głowy

  4. dodatkowo w kręczu karku:

– badanie RTG kręgosłupa szyjnego

– ocena przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej (chorzy poniżej 50 roku życia)

  1. dodatkowo w kurczu powiek:

– w wybranych przypadkach różnicowanie z miastenią (próba nużliwości mięśni)

 

X

Kryteria wyłączenia

NIE

TAK

Nadwrażliwość na kompleks neurotoksyny lub którykolwiek ze składników leku w wywiadzie

 

X

Powstanie oporności na lek w wywiadzie

 

X

Ciąża

 

X

Miastenia lub zespół miasteniczny

 

X

Objawy uogólnionego lub miejscowego zakażenia

 

X

Przyjmowanie leków hamujących transmisję nerwowo-mięśniową

(np. aminoglikozydy)

X

 

Prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie umówienia się na termin kwalifikacji do programu pod numerem 534 194 815 (Pani Anna Kubiaczyk lub Ewelina Słowik) w godzinach 10:00 – 14:00, w poniedziałki, środy i piątki

940 total views, 2 views today

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.