Wyszukiwanie treści
Szukaj

Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD-10 I61, I63, I69)

Karta kwalifikacji do leczenia spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu

z użyciem toksyny botulinowej (TB) typu A

 

 

Kryteria włączenia

TAK

NIE

Wiek ≥ 18 r.ż.

 

X

Przebyty udar mózgu (> 3 miesiące) – udokumentowany wypisem ze szpitala (kserokopia)

X

Poudarowa spastyczność kończyny górnej (MAS ≥ 2) = zmodyfikowana skala Ashwortha

(z wyjątkiem utrwalonego przykurczu) – ocena przez lekarza na miejscu

X

Ustalony termin rehabilitacji po 4 tygodniach od podania TB (kserokopia)

 

X

Skierowanie na Oddział Neurologiczny – celem kwalifikacji do leczenia spastyczności kończyny górnej TB u chorych po udarze mózgu; wymagane rozpoznanie ICD-10 (I61, I63, I69)

X

Kryteria wyłączenia

NIE

TAK

Nasilone zaburzenia połykania lub oddychania

 

X

Ciąża

 

X

Miastenia i zespół miasteniczny

 

X

Przyjmowanie leków hamujących transmisję nerwowo-mięśniową

(np. aminoglikozydy)

X

Objawy uogólnionego lub miejscowego zakażenia

 

X

Otępienie (MMSE test ≤ 18 pkt.) – nie dotyczy chorych z afazją

 

X 
afazja 

INR< 2,5 w dniu podania toksyny botulinowej, w przypadku przyjmowania doustnych antykoagulantów (np. acenocumarol, warfaryna)

X 
(nie podaje)

Prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie umówienia się na termin kwalifikacji do programu pod numerem 534 194 843 (Pani Renata Walczak oraz Pani Agnieszka Patrzykont) w godzinach 13:00 – 16:00, w poniedziałki, wtorki i środy.

652 total views, 3 views today

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.