Wyszukiwanie treści
Szukaj

Leczenie stwardnienia rozsianego

Karta kwalifikacji do leczenia stwardnienia rozsianego interferonem beta/octanem glatirameru.

 

Kryteria właczenia

TAK

NIE
 • wiek od 12 roku życia

tak

 
 • rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego – wyłącznie z badaniami rezonansem magnetycznym, przed i po kontraście

tak

 
 • w przypadku rozpoznania postaci rzutowej stwardnienia rozsianego, wystąpienie minimum 1 rzutu klinicznego albo co najmniej 1 nowe ognisko GD+ w okresie 12 miesięcy przed kwalifikacją

tak

 
 • uzyskanie co najmniej 10 punktów według punktowego systemu kwalifikacji

tak

 
 • pisemna deklaracja współpracy przy realizacji programu ze strony pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmującej opieką świadczeniobiorcę.

tak

 
Wymagane badania i dokumenty    
 • morfologia z rozmazem
   
 • mocznik, kreatynina, AIAT, AspAT, TSH
   
 • badanie ogólne moczu
   
 • MR głowy z kontrastem nie starcze niż 60 dni przed kwalifikacją do leczenia
   
 • Skierowanie do Szpitala/Poradni Neurologicznej celem włączenia do programu NFZ leczenia SM
   
 • zaświadczenie pielęgniarki środowiskowej
   
 • dokumentacja potwierdzająca rozpoznanie SM oraz ostatnich rzutów choroby
   

 

Prosimy o kontakt telefoniczny celem kwalifikacji wstępnej i ustalenia terminu wizyty w pomieszczeniu C20 na Oddziale Leczenia Udarów Mózgu, pod numerem telefonu – 534 194 844 od 1 maja 2015 z Panią mgr A. Jachnik w godzinach 12:00 – 14:00, od poniedziałku do piątku.

737 total views, 2 views today

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.