Wyszukiwanie treści
Szukaj

Rejestracja

Informacja:

W każdą środę w godzinach 13:00 – 14:00 w Rejestracji Ogólnej następuję przerwa techniczna z powodu obowiązkowej aktualizacji szpitalnego systemu informatycznego.

Szanowni pacjenci

Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z ZOL SPZOZ informuje, że od dnia 15 sierpnia 2009 r. przyjęcia w poradniach specjalistycznych realizowane będą zgodnie z ustalonym wcześniej terminem przyjęcia, z wyjątkiem nagłych przypadków.

Ustalenie terminu wizyty w poradni odbywa się telefonicznie, bezpośrednio w rejestracji.

W przypadku braku kompletu pacjentów zapisanych na dany dzień przyjęcia będą realizowane po wcześniejszej rejestracji w aktualnie wolnym terminie.

Pacjent ma prawo wpisać się jednorazowo wyłącznie na jedną wizytę do różnych poradni specjalistycznych.

Nie dokonuje się jednorazowo zapisów do tej samej poradni na kilka kolejnych terminów.

Zdjecie biletomatu przy rejestracji do poradni specjalistycznych

 

 

 

Rejestracja czynna:

od poniedziałku do piątku
w godzinach  8:00 – 17:35

Do rejestracji należy pobrać numerek z biletomatu znajdującego się naprzeciwko stanowiska nr 1.

 

 

.

Możliwości rejestracji
Rejestracja osobista
Rejestracja telefoniczna
Rejestracja przez osoby trzecie

Do Poradni Stomatologicznej i Poradni Chirurgii Stomatologicznej nie jest wymagane skierowanie.

W przypadku rezygnacji pacjent zobowiązany jest do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty.

Weryfikacja ubezpieczenia pacjenta następuje za pomocą systemu EWUŚ, jednakże w przypadku braku potwierdzenia ubezpieczenia w systemie, Pacjent powinien okazać dokument ubezpieczenia bądż wypełnić oświadczenie zgodnie ze wzorem.

(Wzór oświadczenia określony został w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2012r.))

9,864 total views, 19 views today

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.