Wyszukiwanie treści
Szukaj

Ważne informacje COVID

Informacje o stanie zdrowia pacjentów
Postępowanie w przypadku zgonu pacjenta
Dostarczanie rzeczy dla pacjentów
Postępowanie z rzeczami pacjenta po hospitalizacji

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że wznowiono działalność Poradni Dermatologicznej oraz Poradni Okulistycznej. Chętnych pacjentów zapraszamy do kontaktu. Harmonogram dostępny jest w zakładce Poradnie.