Wyszukiwanie treści
Szukaj

Ważne informacje COVID

Informacje o stanie zdrowia pacjentów
Postępowanie w przypadku zgonu pacjenta
Dostarczanie rzeczy dla pacjentów
Postępowanie z rzeczami pacjenta po hospitalizacji

ZASADY UZUPEŁNIENIA ZGŁOSZENIA PERSONELU DO SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19

 

Podmioty zewnętrzne, jedynie te które dokonały już telefonicznego zgłoszenia proszone są o niezwłoczne uzupełnienie dokumentów

 

LINK