Wyszukiwanie treści
Szukaj

eRejestracja

Szanowni Państwo

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, stworzyliśmy możliwość rezerwacji terminu wizyty do poradni specjalistycznych drogą elektroniczną.

 

W chwili obecnej istnieje możliwość rejestracji elektronicznej do następujących poradni:
• Poradnia Dermatologiczna
• Poradnia Laryngologiczna
• Poradnia Diabetologiczna
• POZ (Podstawowa Opieka Zdrowotna) – tylko wizyty na miejscu w gabinecie (nie ma możliwości rezerwacji na wizytę domową)

 

W jaki sposób zarejestrować się do poradni za pomocą eRejestracji?

 

Utworzenie konta umożliwiającego logowanie do eRejestracji
Założenie konta umożliwiającego wielokrotne rejestrowanie się na kolejne wizyty możliwe jest tylko i wyłącznie w Rejestracji Ogólnej do Poradni na parterze Bloku D podczas pierwszej wizyty w danej poradni. Wówczas na prośbę Pacjenta personel Rejestracji Ogólnej przekaże login i hasło do systemu.

 

Zapis na wizytę w poradni – informacje

 

Rezerwując termin wizyty w poradni za pomocą eRejestracji otrzymujemy informację o dostępnych, wolnych terminach przeznaczonych dla eRejestracji. Z prezentowanego planu pracy wybieramy dogodną datę i godzinę. Należy pamiętać, że wybrana godzina wizyty ma charakter orientacyjny! W dniu wizyty zarezerwowanej poprzez eRejestrację Pacjent udaje się bezpośrednio pod gabinet poradni.

 

Każda pierwsza wizyta w ramach danego skierowania musi być poprzedzona wizytą w Rejestracji Ogólnej na parterze bloku D przy ul. Szwajcarskiej 3 w celu przekazania skierowania i wypełnienia spraw formalnych.

 

Poprzez system eRejestracji można się rejestrować tylko na wybrane godziny pracy poradni, zatem niewykluczone, że w przypadku braku wolnych terminów przy próbie umawiania się przez eRejestrację istnieje możliwość zarejestrowania się bezpośrednio w Rejestracji Ogólnej.

 

Rezerwacja terminu wizyty za pomocą eRejestracji musi się odbyć z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem.


Zarezerwowany termin w poradni należy potwierdzić klikając link w mailu, który zostanie wysłany do Państwa na 5 dni przed zarezerwowanym terminem lub logując się do eRejestracji. Potwierdzenie wizyty musi się odbyć najpóźniej w przeddzień wizyty. Jeżeli zarezerwowany termin wizyty nie zostanie potwierdzony rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

W przypadku kilkukrotnego niestawienia się na umówioną wizytę (lub zbyt późnego odwołania wizyty) konto w eRejestracji może zostać zablokowane.

 

 

3,706 total views, 10 views today

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.