Wyszukiwanie treści
Szukaj

Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z remontem pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Logo Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

Nazwa projektu:

„Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z remontem pomieszczeń

Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego
 im. J. Strusia w Poznaniu”

 

nr POIS.11.03.00-00-0043/22

w ramach działania
11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia

Oś priorytetowa XI REACT-EU

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Cel projektu: Celem ogólnym projektu jest przeciwdziałanie COVID-19 oraz jego skutkom społecznym oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność poprzez wyposażenie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny wraz z remontem pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

 

Zakres projektu:

– remont Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
– zakup aparatu RTG typu „ramię C” na potrzeby Oddziału Zakaźnego
– zakup aparatu USG na potrzeby Oddziału
– zakup sprzętu informatycznego – rozbudowa infrastruktury zapasowego centrum przetwarzania danych (serwer do obsługi systemów w zapasowym centrum przetwarzania danych wraz z systemami, infrastruktura dla przechowywani, archiwizacji i backupu badań obrazowych, rozbudowa przestrzeni dyskowej aktualnie funkcjonującej w szpitalu macierzy)
– zakup sprzętu do obsługi systemu kolejkowego w Punkcie Przyjęć na Oddziale Zakaźnym, – zakup trzech detektorów cyfrowych do funkcjonujących w Szpitalu analogowych aparatów RTG wraz z licencjami

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 598 379,92 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ: 5 598 379,92 PLN

ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ

 

24 total views, 2 views today