Wyszukiwanie treści
Szukaj

Dział Organizacyjno-Prawny

Lokalizacja:

blok D, piętro 2

Kierownik działu
Zdjęcie Kierownika Działu Organizacyjno - Prawnego

mgr Aneta Nowotarska

Zadania Działu:
 • Zarządzanie aktami Zakładu zewnętrznymi i wewnętrznymi (rejestr Wojewody Wielkopolskiego, KRS, NIP, Regon).

 • Przygotowywanie aktów prawnych Zakładu. 

 • Sporządzanie projektów uchwał Rady Społecznej oraz uzasadnień do tych uchwał.

 • Utrzymywanie zbiorów aktów prawnych dotyczących Zakładu sporządzonych przez Organ Założycielski i inne organy zewnętrzne mające wpływ na działalność Zakładu,

 • Obsługa wszelkich kontroli zewnętrznych.

 • Przyjmowanie, rozpatrywanie skarg i wniosków.

 • Nadzór nad bieżącym uaktualnianiem informacji związanych z działalnością Zakładu.

 • Prowadzenie umów dotyczących darowizn.

 • Prowadzenie i nadzór nad umowami zawartymi z Uniwersytetem Medycznym i innymi Szkołami wyższymi w zakresie realizacji zadań dydaktycznych.

 • Prowadzenie i nadzór nad umowami dotyczącymi praktyk Studenckich.

 • Prowadzenie i nadzór nad umowami dotyczącymi badań klinicznych.

 • Udzielanie zgody na pobyt przedstawicieli firm farmaceutycznych i producentów sprzętu medycznego na terenie Zakładu oraz egzekwowanie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 • Przygotowywanie comiesięcznych planów dyżurów lekarskich.

 • Zamawianie recept dla lekarzy Zakładu.

 • Organizacja konsyliów onkologicznych, wydawanie kart DILO, współpraca z podmiotami leczniczymi i innymi instytucjami w zakresie obsługi pacjentów onkologicznych.

Dane kontaktowe:
Kierownik 61 8739 000
tel 61 8739 311
tel 61 8739 067

820 total views, 1 views today

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.