Wyszukiwanie treści
Szukaj

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Lokalizacja:

blok D, piętro 1, pokój 136

Opis:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Jacek Kucharski

Dane kontaktowe:
   
e-mail iod@szpital-strusia.poznan.pl

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ

Zatrudni:

• Pielęgniarki
• Ratowników medycznych
• Opiekunki medyczne
• Salowe/sanitariuszki

Kontakt: Naczelna Pielęgniarka Dorota Mrotek: 61 8 739 014

• Lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii

Kontakt: Kierownik Oddziału: 61 8 739 159