Wyszukiwanie treści
Szukaj

Misja

Ratujemy, leczymy i otaczamy fachową opieką mając na uwadze

przede wszystkim dobro naszych Pacjentów.

 

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu ma ambicję stać się powszechnie uznanym liderem w Województwie Wielkopolskim w zakresie świadczonych usług medycznych.

Wiodącą pozycję zamierzamy osiągnąć poprzez gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług. Dlatego dużą wagę przywiązujemy do uzyskania przez nasz personel wysokich kwalifikacji zawodowych.

Wdrażamy nowoczesne technologie z zakresu wielu specjalności. Dążymy do wyposażenia w nowoczesny sprzęt do diagnostyki, leczenia, pielęgnowania chorych oraz ochrony środowiska Modernizujemy oddziały, chcąc zapewnić komfortowe warunki pobytu Pacjenta w Szpitalu.

Misję Szpitala realizujemy poprzez zrozumienie potrzeb naszych Pacjentów, ich zaufanie oraz spełnienie oczekiwań. Sprawujemy zindywidualizowana opiekę leczniczą i pielęgnacyjną. Świadczymy usługi w sposób profesjonalny, przyjazny, z poszanowaniem praw pacjentów. Wnikliwie analizujemy sugestie Pacjentów zmierzając do ciągłej poprawy warunków pobytu, jakości usług i wizerunku Szpitala.

Profesjonalna organizacja pracy umożliwia właściwe zarządzanie Szpitalem.