Wyszukiwanie treści
Szukaj

Misja

Ratujemy, diagnozujemy, leczymy i otaczamy fachową opieką
mając na uwadze przede wszystkim dobro naszych Pacjentów.

 

 

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu ma ambicję stać się powszechnie uznanym liderem w Województwie Wielkopolskim w zakresie świadczonych usług medycznych.

 

Wiodącą pozycję zamierzamy osiągnąć poprzez gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług. Dlatego dużą wagę przywiązujemy do uzyskania przez nasz personel wysokich kwalifikacji zawodowych.

 

Wdrażamy nowoczesne technologie z zakresu wielu specjalności. Dążymy do wyposażenia w nowoczesny sprzęt do diagnostyki, leczenia, pielęgnowania chorych oraz ochrony środowiska Modernizujemy oddziały, chcąc zapewnić komfortowe warunki pobytu Pacjenta w Szpitalu.

 

Misję Szpitala realizujemy poprzez zrozumienie potrzeb naszych Pacjentów, ich zaufanie oraz spełnienie oczekiwań. Sprawujemy zindywidualizowana opiekę leczniczą i pielęgnacyjną. Świadczymy usługi w sposób profesjonalny, przyjazny, z poszanowaniem praw pacjentów. Wnikliwie analizujemy sugestie Pacjentów zmierzając do ciągłej poprawy warunków pobytu, jakości usług i wizerunku Szpitala.

 

Profesjonalna organizacja pracy umożliwia właściwe zarządzanie Szpitalem.

966 total views, 2 views today

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.