Wyszukiwanie treści
Szukaj

Patron

logo Szpitala przedstawiające Józefa Strusia - patrona szpitala

Józef Struś (1510-68), lekarz; studia w Krakowie i Padwie; 1535-45 prof. medycyny w Padwie; nadworny lekarz Zygmunta Starego, potem Zygmunta Augusta; od 1557 burmistrz Poznania; autor traktatu o tętnie Sphygmicae artis iam mille ducentos annos perditae et desideratae libri V (1555); tłumaczył na łacinę dzieła Hipokratesa i Galena.

189 total views, 2 views today

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ

Zatrudni:

• Pielęgniarki
• Ratowników medycznych
• Opiekunki medyczne
• Salowe/sanitariuszki

Kontakt: p.o. Naczelnej Pielęgniarki – Izabela Kuraś: 61 8 739 014

• Lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii

Kontakt: Kierownik Oddziału: 61 8 739 159