Wyszukiwanie treści
Szukaj

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lokalizacja:

blok E, parter, piętro 1 i 2

Kierownik oddziału
Grafika - brak zdjęcia KierownikaOddziału

lek. Luiza-Maria Korol

Pielęgniarka oddziałowa
Grafika - brak zdjęcia Pielęgniarki Oddziałowej

Alicja Jaśniak

Opis:

Charakterystyka oddziału

Oddział AiIT powstał w 2000 roku w nowo wybudowanym Szpitalu Miejskim przy ul. Szwajcarskiej 3, który obecnie nieustannie jest rozbudowywany zwiększając zakres swojej działalności.
W związku z reorganizacją oraz trwałym połączeniem dwóch Szpitali Miejskich – przy ul. Szkolnej oraz przy ul. Szwajcarskiej w 2012 roku, doszło także do przeniesienia i rozbudowy istniejącego OAiIT.
Od 2012 roku oddział mieści się i funkcjonuje w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej.
Jednostkę tworzą dwa pododdziały Intensywnej Terapii: A – znajdujący się na parterze, oraz B zlokalizowany na pierwszym piętrze, a także pododdział anestezjologii na Bloku Operacyjnym.
Dysponujemy 22 stanowiskami intensywnej terapii wyposażonymi zgodnie z aktualnymi standardami. Posiadamy 1 salę izolacyjną i 4 pojedyncze stanowiska. Wszystkie sale chorych są klimatyzowane.
Srednio w ciągu roku leczymy ok. 800 pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.


Zadania oddziału

Oddział Anestezjologi i Intensywnej Terapii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu wyposażony w zaawansowane techniki podtrzymywania funkcji życiowych, które zostały zagrożone w przebiegu potencjalnie odwracalnego procesu chorobowego. Prowadzenie terapii inwazyjnej jest uzasadnione w stanach potencjalnie odwracalnej niewydolności narządowej dającej realne szanse na powrót pacjenta do funkcjonowania jak przed zachorowaniem.
W o/AiIT WSM im. Józefa Strusia w Poznaniu leczeni są najczęściej chorzy w stanach zagrożenia życia, w przebiegu chorób chirurgicznych, internistycznych, kardiologicznych, neurologicznych, ciężkich zakażeń, oparzeń oraz we wstrząsie o różnej etiologii.
Szpital posiada status Centrum Urazowego w Wielkopolsce, dlatego jesteśmy przygotowani na przyjęcie, diagnostykę oraz leczenie urazów wielonarządowych.
Oddział AiIT dysponuje nowoczesnym, sprofilowanym sprzętem, m.in. : respiratorami, bronchofiberoskopami, aparatami do ciągłych terapii nerkozastępczych z antykoagulacją cytrynianową i heparynową, aparatami do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego, aparatami USG, urządzeniami do normo- lub hipotermii, pompami infuzyjnymi przepływowymi oraz nowoczesnymi urządzeniami do monitorowania funkcji życiowych.

Istnieje stały dostęp do konsultacji specjalistycznych, diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej oraz radiologicznej TK i MR.
Ponadto personel o/AiIT wykonuje znieczulenia w obrębie bloku operacyjnego oraz w obrębie szpitala. W jego zakresie znajduje się 8 w pełni wyposażonych pod kątem anestezjologii sal operacyjnych, 4 stanowiska pooperacyjne w sali poznieczuleniowej.
W szpitalu wykonuje się zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej, laparoskopowej, kolorektalnej, onkologicznej, urazowej, oparzeń, neurochirurgii, okulistyki, urologii, ortopedii i endoskopii przewodu pokarmowego.

W ramach działalności o/AiIT wykonywane są centralne dostępy do dializ oraz naczyniowe, znieczulenia chorych w ramach ostrego dyżuru w oddziale ratunkowym, w pracowni angiografii, kardiologii inwazyjnej, oraz do kardiowersji elektrycznej.

Oddział AiIT współpracuje również z Centrum Organizacyjno -Koordynacyjnym do spraw transplantacji POLTRANSPLANT w zakresie kwalifikacji, przygotowań i organizacji procedur transplantacji organów do przeszczepów od dawcy.

Kontakt:
Ordynator 61 8739 159
Zastępca Ordynatora 61 8739 131
Sekretariat oddział A 61 8739 115
Sekretariat oddział B 61 8739 138
Pielęgniarka Oddziałowa 61 8739 135
Dyżurka lekarska oddział A 61 8739 113
Dyżurka lekarska oddział B 61 8739 136
Dyżurka lekarska II piętro 61 8739 245
Dyżurka pielęgniarska oddział A 61 8739 107
Dyżurka pielęgniarska oddział B 61 8739 139
Informacje dodatkowe
Personel oddziału
Procedura przyjecia planowego na oddział

4,062 total views, 20 views today

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.