Wyszukiwanie treści
Szukaj

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lokalizacja:

blok E, parter, piętro 1 i 2

Kierownik oddziału
Grafika - brak zdjęcia KierownikaOddziału

lek. med. Halina Kurzawska

 

Zastępca Kierownika Oddziału:
lek. med. Arkadiusz Biniaś

Pielęgniarka oddziałowa
Grafika - brak zdjęcia Pielęgniarki Oddziałowej

Alicja Jaśniak

 

Zastępczynie Pielęgniarki Oddziałowej:

Bogumiła Danyluk – Michałowicz
Izabela Kuraś
Jolanta Chudzicka

Opis:

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski posiada status Centrum Urazowego, którego głównym ogniwem jest Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem dla śmigłowców medycznych, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii posiada 22 łóżek  i nastawiony jest na pacjentów wieloprofilowych, przyjmujemy chorych z oddziałów macierzystych (neurochirurgia, kardiochirurgia, urologia, neurologia w tym ostre udary, chirurgia ogólna i specjalistyczna, choroby wewnętrzne, reumatologia, hematologia, choroby zakaźne, kardiologia w tym ostre zespoły wieńcowe) oraz ośrodków regionalnych głównie po urazach wielonarządowych lub z nieurazową niewydolnością wielonarządową.

Od dnia 1 maja 2017 r. następują zmiany godzin odwiedzin pacjentów przebywających na oddziale Intensywnej Terapii A i B.

Oddział AiIT A i B: od 13:00 do 14:00 i od 17:00 do 18:00.

Kontakt:
Ordynator 61 8739 159
Zastępca Ordynatora 61 8739 131
Sekretariat oddział A 61 8739 115
Sekretariat oddział B 61 8739 138
Pielęgniarka Oddziałowa 61 8739 135
Dyżurka lekarska oddział A 61 8739 113
Dyżurka lekarska oddział B 61 8739 136                     
Dyżurka lekarska II piętro 61 8739 245
Dyżurka pielęgniarska oddział A 61 8739 107                       61 8739 109
Dyżurka pielęgniarska oddział B 61 8739 139
Informacje dodatkowe
Personel oddziału
Procedura przyjecia planowego na oddział