Wyszukiwanie treści
Szukaj

Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej

Z PODODDZIAŁEM CHORÓB WĄTROBY I TRZUSTKI oraz PRACOWNIĄ ENDOSKOPII KLINICZNEJ I ZABIEGOWEJ

Lokalizacja:

blok A, piętro 4 (lewa strona)

Kierownik Oddziału

prof. UMP dr hab. n. med. Jacek Karoń

Zastępca Kierownika Oddziału

dr med. Karolina Horbacka

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Jolanta Michalska – Pietrzak

Konsultant ds. chirurgii

prof. dr hab. med. Piotr Krokowicz

Opis:

Oddział Chirurgiczny rozpoczął pracę w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poznań – Nowe Miasto pod kierownictwem Prof. dr hab. med. Janusza Sowiera w 2000 roku, po przeniesieniu Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej ze Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. W latach 2006-2021 Oddziałem i Kliniką kierował Prof. dr hab. med. Piotr Krokowicz, a od 2021 roku Prof. UM dr hab. med. Jacek Karoń. Z początkiem 2007 roku Klinika zmieniła nazwę na Klinikę Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej – co było związane z rozszerzeniem działalności o leczenie onkologiczne chorób nowotworowych jelita grubego oraz chorób zapalnych jelit. Jednostka posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do specjalizowania się w zakresie chirurgii ogólnej.

Oddział  znajduje się na 4 piętrze budynku A (strona lewa) Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z ZOL  w Poznaniu przy ulicy Szwajcarskiej 3.

Profil oddziału obejmuje leczenie chorób chirurgicznych w ramach ostrego dyżuru oraz leczenie planowe. Poza typowymi, planowymi zabiegami chirurgicznymi – operacjami przepuklin brzusznych, pęcherzyka żółciowego – w oddziale prowadzone jest leczenie w niżej wymienionych zakresach:

·         nowotwory jelita grubego  – operacje onkologiczne w chorobie nowotworowej jelita grubego wykonywane są metodą otwartą oraz laparoskopową. Wykorzystujemy w tym celu unikalny system obrazowania tkankowego z użyciem zieleni indocyjaninowej (ICG), który doskonale sprawdza się w zabiegach na przewodzie pokarmowym, a szczególnie w operacjach jelita grubego, wymagających zespoleń jelitowych. Obrazowanie ukrwienia jelita z użyciem zieleni indocyjaninowej pozwala zarówno na precyzyjnie zaplanowanie miejsca resekcji, jak i na późniejszą weryfikację zespolenia. Dzięki temu można zminimalizować ryzyko rozszczelnienia zespolenia w wyniku niedostatecznego ukrwienia.

·         nowotwory pierwotne i przerzutowe wątroby –  11.07.2022  w naszym szpitalu odbył się pierwszy w Wielkopolsce zabieg usunięcia przerzutów nowotworowych do wątroby z użyciem systemu obrazowania zieleni indocyjaninowej (ICG). Nowotwory złośliwe jelita grubego, płuc, piersi, trzustki, prostaty są źródłem przerzutów do wątroby. Niejednokrotnie są to przerzuty mnogie, o średnicy mniejszej niż 3 mm, co rodzi trudności związane z identyfikacją śródoperacyjną tych zmian. System obrazowania fluorescencyjnego przy pomocy zieleni indocyjaninowej (ICG) w czasie rzeczywistym umożliwia, po wcześniejszym podaniu barwnika dożylnie, uwidocznienie nawet małych ognisk nowotworowych, a co za tym idzie ich całkowite usunięcie. Wykonujemy zarówno zabiegi resekcyjne oraz mniej inwazyjne – MWA (przezskórną i laparoskopową termoablację mikrofalową) oraz, we współpracy z Zakładem Radiologii, chemoembolizację czyli podanie chemioterapii do naczyń odżywiających guz.

Kwalifikacja do leczenia operacyjnego a także plan leczenia onkologicznego po zabiegu operacyjnym odbywa się w zespołach wielodyscyplinarnych (chirurg, onkolog, radiolog, radioterapeuta). Zapewniamy stały nadzór onkologiczny w programie wizyt kontrolnych w ramach poradni chirurgicznej i proktologicznej.

●       choroby zapalne jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego). Z uwzględnieniem kompleksowego leczenia często występujących w tych chorobach przetok do pęcherza moczowego oraz narządu rodnego.

●       choroba uchyłkowa jelita grubego

●       choroby wątroby i dróg żółciowych

○       kamice

○       nowotwory

○       uszkodzenia dróg żółciowych

●       choroby tarczycy

○       wola, także nawrotowe

○       choroba Graves-Basedowa

Operacje tarczycy wykonuje się z użyciem neuromonitoringu nerwów krtaniowych wstecznych w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzeń unerwienia strun głosowych, a więc po to, aby jakość głosu po operacji tarczycy nie uległa pogorszeniu.  Zastosowanie śródoperacyjnego neuromonitoringu daje chirurgowi możliwość identyfikacji nerwu w 98-100%. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w operacjach o podwyższonym ryzyku jego uszkodzenia, takich jak: wole nawrotowe, rak tarczycy z naciekiem okolicznych tkanek, choroba Graves-Basedowa.

●       proktologia – choroby odbytnicy i odbytu

○       przetoki odbytu

○       szczeliny odbytu

○       choroba hemoroidalna

○       naprawy uszkodzeń zwieraczy

Dzięki specjalistom o odpowiednich kwalifikacjach i rozbudowanemu zapleczu sprzętowemu, poza klasycznymi operacjami, działania chirurgiczne prowadzone są nowoczesnymi, minimalnie inwazyjnymi metodami zależnie od jednostki chorobowej:

–          laparoskopowo – w szczególności operacje nowotworów jelita grubego i niepowikłanej choroby uchyłkowej

–          przezodbytowo – przy niskich guzach jelita grubego

–          endoskopowo – resekcje i biopsje endoskopowe jelita grubego, stentowanie zwężeń jelita grubego, protezowanie i stentowanie dróg żółciowych

–          przezskórnie – termoablacja guzów wątroby, drenaże dróg żółciowych, zbiorników wewnątrzbrzusznych

–          wewnątrznaczyniowo – embolizacja naczyniaków wątroby, chemoembolizacja guzów wątroby, embolizacja tętniaków naczyń trzewnych.

Sposób leczenia każdego Pacjenta jest każdorazowo ustalany indywidualnie w oparciu o przeprowadzoną diagnostykę i co najważniejsze – z uwzględnieniem stanu zdrowia chorego.

zespół lekarski

zespół pielęgniarski

 

sala operacyjna

Pracownia Endoskopii

sala opatrunkowa oddziału

Poradnia Proktologiczna

Kontakt:
Sekretariat 61 8739 414
chirog@szpital-strusia.poznan.pl
Dyżurka lekarska 61 8739 126
Dyżurka pielęgniarska 61 8739 127
Informacje dodatkowe
Personel oddziału
Procedura przyjecia planowego na oddział

53,869 total views, 66 views today