Wyszukiwanie treści
Szukaj

Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej

Z PODODDZIAŁEM CHORÓB WĄTROBY I TRZUSTKI oraz PRACOWNIĄ ENDOSKOPII KLINICZNEJ I ZABIEGOWEJ

Lokalizacja:

blok A, piętro 4 (lewa strona)

Kierownik Oddziału

prof. UMP dr hab. n. med. Jacek Karoń

Zastępca Kierownika Oddziału

dr med. Karolina Horbacka

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Jolanta Michalska – Pietrzak

Konsultant ds. chirurgii

prof. dr hab. med. Piotr Krokowicz

Opis:

Oddział Chirurgiczny rozpoczął pracę w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poznań – Nowe Miasto pod kierownictwem Prof. dr hab. med. Janusza Sowiera w 2000 roku, po przeniesieniu Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej ze Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. W latach 2006-2021 Oddziałem i Kliniką kierował Prof. dr hab. med. Piotr Krokowicz, a od 2021 roku Prof. UM dr hab. med. Jacek Karoń. Z początkiem 2007 roku Klinika zmieniła nazwę na Klinikę Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej – co było związane z rozszerzeniem działalności o leczenie onkologiczne chorób nowotworowych jelita grubego oraz chorób zapalnych jelit. Jednostka posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do specjalizowania się w zakresie chirurgii ogólnej.

 

Oddział  znajduje się na 4 piętrze budynku A (strona lewa) Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z ZOL  w Poznaniu przy ulicy Szwajcarskiej 3.

 

Profil oddziału obejmuje leczenie chorób chirurgicznych w ramach ostrego dyżuru oraz leczenie planowe. Poza typowymi, planowymi zabiegami chirurgicznymi – operacjami przepuklin brzusznych, pęcherzyka żółciowego – w oddziale prowadzone jest leczenie w niżej wymienionych zakresach:

 

·         nowotwory jelita grubego  – operacje onkologiczne w chorobie nowotworowej jelita grubego wykonywane są metodą otwartą oraz laparoskopową. Wykorzystujemy w tym celu unikalny system obrazowania tkankowego z użyciem zieleni indocyjaninowej (ICG), który doskonale sprawdza się w zabiegach na przewodzie pokarmowym, a szczególnie w operacjach jelita grubego, wymagających zespoleń jelitowych. Obrazowanie ukrwienia jelita z użyciem zieleni indocyjaninowej pozwala zarówno na precyzyjnie zaplanowanie miejsca resekcji, jak i na późniejszą weryfikację zespolenia. Dzięki temu można zminimalizować ryzyko rozszczelnienia zespolenia w wyniku niedostatecznego ukrwienia.

 

·         nowotwory pierwotne i przerzutowe wątroby –  11.07.2022  w naszym szpitalu odbył się pierwszy w Wielkopolsce zabieg usunięcia przerzutów nowotworowych do wątroby z użyciem systemu obrazowania zieleni indocyjaninowej (ICG). Nowotwory złośliwe jelita grubego, płuc, piersi, trzustki, prostaty są źródłem przerzutów do wątroby. Niejednokrotnie są to przerzuty mnogie, o średnicy mniejszej niż 3 mm, co rodzi trudności związane z identyfikacją śródoperacyjną tych zmian. System obrazowania fluorescencyjnego przy pomocy zieleni indocyjaninowej (ICG) w czasie rzeczywistym umożliwia, po wcześniejszym podaniu barwnika dożylnie, uwidocznienie nawet małych ognisk nowotworowych, a co za tym idzie ich całkowite usunięcie. Wykonujemy zarówno zabiegi resekcyjne oraz mniej inwazyjne – MWA (przezskórną i laparoskopową termoablację mikrofalową) oraz, we współpracy z Zakładem Radiologii, chemoembolizację czyli podanie chemioterapii do naczyń odżywiających guz.

 

Kwalifikacja do leczenia operacyjnego a także plan leczenia onkologicznego po zabiegu operacyjnym odbywa się w zespołach wielodyscyplinarnych (chirurg, onkolog, radiolog, radioterapeuta). Zapewniamy stały nadzór onkologiczny w programie wizyt kontrolnych w ramach poradni chirurgicznej i proktologicznej.

 

●       choroby zapalne jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego). Z uwzględnieniem kompleksowego leczenia często występujących w tych chorobach przetok do pęcherza moczowego oraz narządu rodnego.

 

●       choroba uchyłkowa jelita grubego

 

●       choroby wątroby i dróg żółciowych

○       kamice

○       nowotwory

○       uszkodzenia dróg żółciowych

 

●       choroby tarczycy

○       wola, także nawrotowe

○       choroba Graves-Basedowa

Operacje tarczycy wykonuje się z użyciem neuromonitoringu nerwów krtaniowych wstecznych w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzeń unerwienia strun głosowych, a więc po to, aby jakość głosu po operacji tarczycy nie uległa pogorszeniu.  Zastosowanie śródoperacyjnego neuromonitoringu daje chirurgowi możliwość identyfikacji nerwu w 98-100%. Ma to ogromne znaczenie zwłaszcza w operacjach o podwyższonym ryzyku jego uszkodzenia, takich jak: wole nawrotowe, rak tarczycy z naciekiem okolicznych tkanek, choroba Graves-Basedowa.

 

●       proktologia – choroby odbytnicy i odbytu

○       przetoki odbytu

○       szczeliny odbytu

○       choroba hemoroidalna

○       naprawy uszkodzeń zwieraczy

 

Dzięki specjalistom o odpowiednich kwalifikacjach i rozbudowanemu zapleczu sprzętowemu, poza klasycznymi operacjami, działania chirurgiczne prowadzone są nowoczesnymi, minimalnie inwazyjnymi metodami zależnie od jednostki chorobowej:

–          laparoskopowo – w szczególności operacje nowotworów jelita grubego i niepowikłanej choroby uchyłkowej

–          przezodbytowo – przy niskich guzach jelita grubego

–          endoskopowo – resekcje i biopsje endoskopowe jelita grubego, stentowanie zwężeń jelita grubego, protezowanie i stentowanie dróg żółciowych

–          przezskórnie – termoablacja guzów wątroby, drenaże dróg żółciowych, zbiorników wewnątrzbrzusznych

–          wewnątrznaczyniowo – embolizacja naczyniaków wątroby, chemoembolizacja guzów wątroby, embolizacja tętniaków naczyń trzewnych.

 

Sposób leczenia każdego Pacjenta jest każdorazowo ustalany indywidualnie w oparciu o przeprowadzoną diagnostykę i co najważniejsze – z uwzględnieniem stanu zdrowia chorego.

 

 

zespół lekarski

zespół pielęgniarski

 

sala operacyjna

Pracownia Endoskopii

sala opatrunkowa oddziału

Poradnia Proktologiczna

Kontakt:
Sekretariat 61 8739 414
chirog@szpital-strusia.poznan.pl
Dyżurka lekarska 61 8739 126
Dyżurka pielęgniarska 61 8739 127
Informacje dodatkowe
Personel oddziału

Kierownik Oddziału

prof. UMP dr hab. n. med. Jacek Karoń

Zastępca Kierownika Oddziału

dr n. med. Karolina Horbacka

Konsultant ds. chirurgii

prof. dr hab. n. med. Piotr Krokowicz

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Kolorektalnej

prof. UMP dr hab. n. med. Jacek Karoń

Lekarze specjaliści:

dr n. med. Nikodem Horst

dr n. med. Dariusz Mińkowski

dr n. med. Krystian Waraczewski

lek. Jan Paklak-Wolski

Lekarze w trakcie specjalizacji:

lek. Joanna Domańska

lek. Magdalena Kayser

lek. Anna Kosmowska

lek. Katarzyna Mundzik

lek. Agnieszka Naskręt-Grochowalska

lek. Marta Wierszyłłowska

Pielęgniarka Oddziałowa:

p/o mgr piel Jolanta Michalska -Pietrzak specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej:

mgr piel. Angelika Wasicka -Jakubek specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Procedura przyjecia planowego na oddział

30,111 total views, 4 views today