Wyszukiwanie treści
Szukaj

Oddział Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej

Lokalizacja:

blok A, piętro 4 (prawa strona)

Ordynator oddziału
Zdjecie Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej

dr n. med. Wojciech Waliszewski

Pielęgniarka oddziałowa
Grafika - brak zdjęcia Pielęgniarki Oddziałowej

Barbara Zaus

Opis:

Działalność Oddziału Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej ukierunkowana jest  na nowoczesne i małoinwazyjne leczenie   operacyjne chorych.

Zainteresowania zespołu dotyczą m.in. nowoczesnej techniki chirurgii laparoskopowej. Doświadczenia w tym zakresie zespół chirurgii naszego Szpitala posiada już od wielu lat. Dzięki doświadczeniu nabytemu w wiodącym ośrodku chirurgii laparoskopowej Uniwersytetu w Strasbourgu we Francji chirurdzy naszego Szpitala wykonują z zastosowaniem tej małoinwazyjnej techniki operacje śledziony, pęcherzyka żółciowego, przepuklin rozworu przełykowego, przepuklin pachwinowych, pępkowych i brzusznych, wyrostka robaczkowego,  jelita grubego, wpustu, a także laparoskopię diagnostyczną. Jedynym ograniczeniem w zastosowaniu tej metody do leczenia laparoskopowego innych narządów są koszty nowej technologii, nie zaś brak motywacji i znajomości trendów w nowoczesnej chirurgii.

Stosujemy również nowoczesną technikę operacyjną jaką jest wiscerosynteza, czyli mechaniczne zespolenie tkanek aparatami szyjącymi.

Chirurdzy oddziału chcą leczyć pacjentów w ramach hospitalizacji krótkiej. Skrócenie terminu pobytu chorego w  szpitalu będzie możliwe w oparciu o w/w nowoczesne techniki operacyjne, zwłaszcza chirurgię laparoskopową, a także w oparciu o nowoczesne techniki endoskopowe wykonywane przez doświadczony Zespół Endoskopowy w pracowni wyposażonej w nowoczesny sprzęt specjalistyczny. Ponadto Zespół jest przygotowany do udzielania wszelkiej pomocy doraźnej z zakresu chirurgii planowej i w przypadkach nagłych.

Jeśli chodzi o zakres leczonej chirurgicznie patologii to obejmuje on:

– chirurgię gastroenterologiczną, w ramach której wykonuje się operacje dotyczące górnego pietra przewodu pokarmowego, m.in. żołądka i dwunastnicy, jelita cienkiego, trzustki, wątroby, dróg żółciowych,

– operacje w zakresie jelita grubego obejmujące operacje okrężnicy, odbytnicy i odbytu (koloproktologia), w realizacji których przydatne jest nasze wieloletnie doświadczenie związane ze stosowaniem szwu mechanicznego, czyli szyciem jelit przy pomocy najnowocześniejszych aparatów szyjących (tzw. technika staplerowa),

– chirurgię tarczycy praktykowaną od wielu lat, a obecnie rozszerzoną o standardy lecznicze zgodnie z wytycznymi postępowania obowiązującymi w europejskiej chirurgii endokrynologicznej,

– chirurgię śledziony, która stała się pewną wizytówką oddziału, gdyż realizowana jest (jeśli są takie wskazania) techniką laparoskopową;  ten sposób leczenia jest bardzo nowoczesnym postępowaniem i traktowany jest w  Europie jako wyraz wysokiej specjalizacji zespołu w chirurgii laparoskopowej,

– chirurgię przypadków nagłych w rozumieniu szerokiego wachlarza chorych wymagających pilnej operacji z zakresu chirurgii ogólnej.

Wszystkie zabiegi operacyjne wykonywane są w ramach kontraktu z NFZ. A wyznaczanie terminów hospitalizacji planowej obywa się w poniedziałki i piątki w godzinach 12:30-13:45, pokój nr 8 (parter, obok apteki).

Realizowany program chirurgiczny i znajomość nowoczesnych technik chirurgicznych jest wynikiem wieloletnich kontaktów zawodowych i naukowych z ośrodkami polskimi i zagranicznymi. Wynikają one z wieloletnich staży chirurgicznych, które ordynator i asystenci odbywali we Francji, Niemczech i USA. Nasza częsta obecność i czynny udział w polskich i zagranicznych sympozjach i kongresach chirurgicznych przyczynia się do aktualizacji naszej wiedzy chirurgicznej. Jesteśmy także  autorami wielu publikacji i videoprezentacji (filmy) z przeprowadzanych operacji, które są z zainteresowaniem przyjmowane w innych ośrodkach chirurgicznych.

Kontakt:
Ordynator 61 8739 307
Sekretariat 61 8739 316
chirlap@szpital-strusia.poznan.pl
Pielęgniarka Oddziałowa 61 8739 116
Dyżurka lekarska 61 8739 155
Dyżurka pielęgniarska 61 8739 118
Informacje dodatkowe
Personel oddziału
Procedura przyjecia planowego na oddział