Wyszukiwanie treści
Szukaj

Oddział Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej

Lokalizacja:

blok A, piętro 4 (prawa strona)

Kierownik oddziału

lek. Paweł Hajkowicz

Pielęgniarka oddziałowa
Grafika - brak zdjęcia Pielęgniarki Oddziałowej

p/o mgr piel. Barbara Głogowska

Opis:

Oddział Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej  znajduje się na 4 piętrze budynku A (strona prawa) Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z ZOL SPZOZ w Poznaniu przy ulicy Szwajcarskiej 3. Oddział dysponuje bazą 20 łóżek szpitalnych. Oddział zapewnia opiekę pacjentom poddawanym zabiegom chirurgicznym przed i po operacji. Kadra oddziału ma wieloletnie doświadczenie w zakresie chirurgii, działalność ukierunkowana jest na nowoczesne i małoinwazyjne leczenie operacyjne chorych. Dzięki doświadczeniu nabytemu w wiodącym ośrodku chirurgii laparoskopowej Uniwersytetu w Strasburgu we Francji chirurdzy naszego Szpitala wykonują z zastosowaniem tej małoinwazyjnej techniki operacje m. in:

 • śledziony,
 • pęcherzyka żółciowego,
 • rozworu przełykowego,
 • przepuklin pachwinowych, pępkowych, brzusznych,
 • wyrostka robaczkowego,
 • jelita grubego,
 • wpustu,
 • laparoskopie diagnostyczne.

Stosujemy również nowoczesną technikę operacyjną jaką jest wiscerosynteza, czyli mechaniczne zespolenie tkanek aparatami szyjącymi.

Chirurdzy oddziału chcą leczyć pacjentów w ramach hospitalizacji krótkiej. Skrócenie terminu pobytu chorego w szpitalu będzie możliwe w oparciu o w/w nowoczesne techniki operacyjne, zwłaszcza chirurgię laparoskopową, a także w oparciu o nowoczesne techniki endoskopowe wykonywane przez doświadczony Zespół Endoskopowy w pracowni wyposażonej w nowoczesny sprzęt specjalistyczny. Ponadto Zespół jest przygotowany do udzielania wszelkiej pomocy doraźnej z zakresu chirurgii planowej i w przypadkach nagłych.

Jeśli chodzi o zakres leczonej chirurgicznie patologii to obejmuje on:

 • chirurgię gastroenterologiczną, w ramach której wykonuje się operacje dotyczące górnego pietra przewodu pokarmowego, m. in. żołądka i dwunastnicy, jelita cienkiego, trzustki, wątroby, dróg żółciowych,
 • operacje w zakresie jelita grubego obejmujące operacje okrężnicy, odbytnicy i odbytu (koloproktologia), w realizacji których przydatne jest nasze wieloletnie doświadczenie związane ze stosowaniem szwu mechanicznego, czyli szyciem jelit przy pomocy najnowocześniejszych aparatów szyjących (tzw. technika staplerowa),
 • chirurgię tarczycy praktykowaną od wielu lat, a obecnie rozszerzoną o standardy lecznicze zgodnie z wytycznymi postępowania obowiązującymi w europejskiej chirurgii endokrynologicznej m. in. neuromonitoring nerwów krtaniowych
 • chirurgię śledziony, która stała się pewną wizytówką oddziału, gdyż realizowana jest (jeśli są takie wskazania) techniką laparoskopową;  ten sposób leczenia jest bardzo nowoczesnym postępowaniem i traktowany jest w  Europie jako wyraz wysokiej specjalizacji zespołu w chirurgii laparoskopowej,
 • chirurgię przypadków nagłych w rozumieniu szerokiego wachlarza chorych wymagających pilnej operacji z zakresu chirurgii ogólnej.

Realizowany program chirurgiczny i znajomość nowoczesnych technik chirurgicznych
jest wynikiem wieloletnich kontaktów zawodowych i naukowych z ośrodkami polskimi
i zagranicznymi. Wynikają one z wieloletnich staży chirurgicznych, które ordynator i asystenci odbywali we Francji, Niemczech i USA. Nasza częsta obecność i czynny udział w polskich
i zagranicznych sympozjach i kongresach chirurgicznych przyczynia się do aktualizacji naszej wiedzy chirurgicznej. Jesteśmy także autorami wielu publikacji i videoprezentacji (filmy)
z przeprowadzanych operacji, które są z zainteresowaniem przyjmowane w innych ośrodkach chirurgicznych.

Jednostka posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do specjalizowania w zakresie chirurgii ogólnej. Zatrudnieni w niej specjaliści są kierownikami specjalizacji w ww. dziedzinie

Kontakt:
Ordynator 61 8739 307
Sekretariat 61 8739 316
chirlap@szpital-strusia.poznan.pl
Pielęgniarka Oddziałowa 61 8739 116
Dyżurka lekarska 61 8739 155
Dyżurka pielęgniarska 61 8739 118
Informacje dodatkowe
Personel oddziału
Procedura przyjecia planowego na oddział

39,523 total views, 47 views today