Wyszukiwanie treści
Szukaj

Oddział Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej

Lokalizacja:

blok A, piętro 4 (prawa strona)

Kierownik oddziału

lek. Paweł Hajkowicz

Pielęgniarka oddziałowa
Grafika - brak zdjęcia Pielęgniarki Oddziałowej

Barbara Głogowska

Opis:

           Oddział Chirurgii Ogólnej, Laparoskopowej i Endokrynologicznej  znajduje się na 4 piętrze budynku A (strona prawa) Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z ZOL SPZOZ w Poznaniu przy ulicy Szwajcarskiej 3. Oddział dysponuje bazą 20 łóżek szpitalnych. Oddział zapewnia opiekę pacjentom poddawanym zabiegom chirurgicznym przed i po operacji. Kadra oddziału ma wieloletnie doświadczenie w zakresie chirurgii, działalność ukierunkowana jest na nowoczesne i małoinwazyjne leczenie operacyjne chorych. Dzięki doświadczeniu nabytemu w wiodącym ośrodku chirurgii laparoskopowej Uniwersytetu w Strasbourgu we Francji chirurdzy naszego Szpitala wykonują z zastosowaniem tej małoinwazyjnej techniki operacje m. in:

 • śledziony,
 • pęcherzyka żółciowego,
 • rozworu przełykowego,
 • przepuklin pachwinowych, pępkowych, brzusznych,
 • wyrostka robaczkowego,
 • jelita grubego,
 • wpustu,
 • laparoskopie diagnostyczne.

Stosujemy również nowoczesną technikę operacyjną jaką jest wiscerosynteza, czyli mechaniczne zespolenie tkanek aparatami szyjącymi.

Chirurdzy oddziału chcą leczyć pacjentów w ramach hospitalizacji krótkiej. Skrócenie terminu pobytu chorego w szpitalu będzie możliwe w oparciu o w/w nowoczesne techniki operacyjne, zwłaszcza chirurgię laparoskopową, a także w oparciu o nowoczesne techniki endoskopowe wykonywane przez doświadczony Zespół Endoskopowy w pracowni wyposażonej w nowoczesny sprzęt specjalistyczny. Ponadto Zespół jest przygotowany do udzielania wszelkiej pomocy doraźnej z zakresu chirurgii planowej i w przypadkach nagłych.

Jeśli chodzi o zakres leczonej chirurgicznie patologii to obejmuje on:

 • chirurgię gastroenterologiczną, w ramach której wykonuje się operacje dotyczące górnego pietra przewodu pokarmowego, m. in. żołądka i dwunastnicy, jelita cienkiego, trzustki, wątroby, dróg żółciowych,
 • operacje w zakresie jelita grubego obejmujące operacje okrężnicy, odbytnicy i odbytu (koloproktologia), w realizacji których przydatne jest nasze wieloletnie doświadczenie związane ze stosowaniem szwu mechanicznego, czyli szyciem jelit przy pomocy najnowocześniejszych aparatów szyjących (tzw. technika staplerowa),
 • chirurgię tarczycy praktykowaną od wielu lat, a obecnie rozszerzoną o standardy lecznicze zgodnie z wytycznymi postępowania obowiązującymi w europejskiej chirurgii endokrynologicznej m. in. neuromonitoring nerwów krtaniowych
 • chirurgię śledziony, która stała się pewną wizytówką oddziału, gdyż realizowana jest (jeśli są takie wskazania) techniką laparoskopową;  ten sposób leczenia jest bardzo nowoczesnym postępowaniem i traktowany jest w  Europie jako wyraz wysokiej specjalizacji zespołu w chirurgii laparoskopowej,
 • chirurgię przypadków nagłych w rozumieniu szerokiego wachlarza chorych wymagających pilnej operacji z zakresu chirurgii ogólnej.

Realizowany program chirurgiczny i znajomość nowoczesnych technik chirurgicznych
jest wynikiem wieloletnich kontaktów zawodowych i naukowych z ośrodkami polskimi
i zagranicznymi. Wynikają one z wieloletnich staży chirurgicznych, które ordynator i asystenci odbywali we Francji, Niemczech i USA. Nasza częsta obecność i czynny udział w polskich
i zagranicznych sympozjach i kongresach chirurgicznych przyczynia się do aktualizacji naszej wiedzy chirurgicznej. Jesteśmy także autorami wielu publikacji i videoprezentacji (filmy)
z przeprowadzanych operacji, które są z zainteresowaniem przyjmowane w innych ośrodkach chirurgicznych.

Jednostka posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do specjalizowania w zakresie chirurgii ogólnej. Zatrudnieni w niej specjaliści są kierownikami specjalizacji w ww. dziedzinie

Kontakt:
Ordynator 61 8739 307
Sekretariat 61 8739 316
chirlap@szpital-strusia.poznan.pl
Pielęgniarka Oddziałowa 61 8739 116
Dyżurka lekarska 61 8739 155
Dyżurka pielęgniarska 61 8739 118
Informacje dodatkowe
Personel oddziału
Procedura przyjecia planowego na oddział

12,531 total views, 24 views today

Szanowni Państwo,

 

Punkt  szczepień przy Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia z ZOL SP ZOZ w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3 informuje, że 25 września br. w godzinach od 11:00 do 16:00 będzie wykonywać szczepienia bez wcześniejszej rejestracji następującymi preparatami:

–  Pfizer – pierwsza i druga dawka,

–  Johnson & Johnson – szczepionka jednodawkowa,

–  AstraZeneca – druga dawka (zapraszamy nauczycieli, którzy nie zaszczepili się drugą dawką).

 

Zapraszamy niezaszczepione osoby dorosłe, rodziców z dziećmi oraz obcokrajowców.

Miejsce realizacji szczepień wejście główne do Szpitala.