Wyszukiwanie treści
Szukaj

Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych

Lokalizacja:

blok A, piętro 5

Ordynator oddziału
Zdjęcie Ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowej i Obrażeń Wielonarządowych

Prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztof Słowiński

Pielęgniarka oddziałowa
Aleksandra Matysiak

Aleksandra Matysiak

Opis:

Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu jest oddziałem wielo- i wysokospecjalistycznym, na którym pracuje zespół Kliniki Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Oddział przyjmuje pacjentów po urazach w trybie ostrego dyżuru i do leczenia planowego. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Nadzoru Specjalistycznego do specjalizowania w zakresie chirurgii ogólnej oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Zatrudniony w Oddziale personel lekarski to specjaliści chirurgii ogólnej, medycyny ratunkowej, ortopedzi, specjalista z chirurgii twarzowo-szczękowej i konsultujący specjalista z chirurgii plastycznej.

Oddział i Klinika prowadzą działalność leczniczą w następujących kierunkach:

 • działania ratunkowe w zagrożeniu życia u chorych z obrażeniami wielonarządowymi, mnogimi i wielomiejscowymi, w tym w obrębie głowy,  kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego, układu narządu ruchu, narządów jamy brzusznej i klatki piersiowej, obwodowego układu nerwowego,  ze złożonymi złamaniami miednicy
 • operacje izolowanych uszkodzeń w obrębie układu narządu ruchu – złamania, zwichnięcia stawów, skręcenia, uszkodzenia wewnątrzstawowe także z zastosowaniem techniki artroskopowej dla stawów kolanowych; uszkodzenia nerwów i ścięgien w obrębie ręki
 • operacje ortopedyczne w zakresie pourazowej endoprotezoplastyki stawów: biodrowego i ramiennego; operacje rekonstrukcyjne struktur wewnątrzstawowych, zniekształceń pourazowych lub zwyrodnieniowych, złamań w obrębie stopy, w tym kości piętowej
 • chirurgiczne leczenie oparzeń w tym oparzeń ciężkich z bezpośrednim zagrożeniem życia
 • operacje z dziedziny chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej leczące skutki pourazowych ubytków tkankowych, blizn przykurczających i oszpeceń pourazowych
 • operacje z zakresu chirurgii ogólnej : wycięcie tarczycy z użyciem neuromonitoringu, operacje przepuklin brzusznych z użyciem wszczepów i bez – metodami klasycznymi, wycięcie guzów tkanek miękkich, operacje żylaków kończyn dolnych,


Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest jednostką wchodzącą w skład II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcimkowskiego w Poznaniu.

Klinka jako jednostka organizacyjna Uniwersytetu Medycznego prowadzi działalność dydaktyczną przed- i podyplomową oraz naukową w zakresie określonym statutem Uniwersytetu Medycznego. Dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą naukowo-dydaktyczną oraz specjalistami klinicznymi w dziedzinie chirurgii ogólnej, traumatologii, ortopedii, kombustiologii i chirurgii plastyczno-rekonstrukcyjnej. W swej działalności leczniczej wykorzystuje najnowocześniejsze urządzenia diagnostyczne, doskonale wyposażone sale zabiegowe i operacyjne oraz najnowocześniejsze techniki operacyjne i sposoby leczenia.

Klinika jest ośrodkiem referencyjnym w chirurgii urazowej dla Miasta Poznania, Województwa Wielkopolskiego i jednym z trzech wiodących ośrodków leczenia skutków urazów w Polsce (obok  krakowskiego i lubelskiego). Pełni stały ostry dyżur w ramach funkcjonowania Regionalnego Centrum Urazowego.

Działający w Klinice i Szpitalu system specjalistycznych konsultacji zewnętrznych i organizacja opieki nad pacjentami zapewnia kompleksową diagnostykę i leczenie. Zaprojektowany system telekonsultacji w znacznym stopniu usprawnia sposób porozumiewania się w środowisku medycznym, ułatwia dostęp lekarzom i pacjentom spoza ośrodków referencyjnych do kompleksowej i wysokospecjalistycznej opieki medycznej.

Proponowane godziny odwiedzin pacjentów:

od godziny 10:00 do 18:00

Kontakt:
Sekretariat Ordynatora 61 8739 267
Sekretariat fax 61 8739 218
lidred@man.poznan.pl
Sekretariat II 61 8739 398
joldem@szpital-strusia.poznan.pl
Dyżurka lekarska 61 8739 259, 257
Dyżurka pielęgniarska (oddział urazowy) 61 8739 258
Dyżurka pielęgniarska (pododdział oparzeniowy) 61 8739 263
Dyżurka pielęgniarska (pododdział izolacyjny) 61 8739 261
Informacje dodatkowe
Personel oddziału
Procedura przyjecia planowego na oddział

Zasady kwalifikacji pacjentów do leczenia w trybie planowym:

1. Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych może przyjmować planowo niewielu pacjentów ponieważ pełni permanentny ostry dyżur
2. Pacjent posiadający skierowanie do szpitala na Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Urazowych w trybie planowym zgłasza się do sekretariatu Oddziału na V piętrze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 13:00. Sekretarka kieruje pacjenta do odpowiedniego lekarza, który zapozna się z danymi medycznymi kierowanego i dokona kwalifikacji. Oprócz skierowania należy mieć przy sobie całą dokumentację medyczną (karty informacyjne, wyniki badań, dokumentację radiologiczną,
3. spis leków).
4. Lekarz potwierdza zasadność hospitalizacji, ewentualnie podaje inne możliwości rozwiązania problemu medycznego np. inny oddział lub tryb ambulatoryjny.
5. Jeżeli chory wymaga weryfikacji nagłej przyczyny hospitalizacji to zostaje przekierowany na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR).
6. Chory zakwalifikowany przez lekarza do przyjęcia w trybie planowym jest zapisywany przez sekretarkę do kolejki oczekujących na najbliższy wolny termin.
7. Wyznaczony termin przyjęcia może ulec zmianie w sytuacji występowania dostawionych łóżek na korytarzu (kiedy liczba pacjentów na Oddziale przekracza statutową liczbę łóżek).

Podczas przyjęcia do szpitala pacjent musi posiadać:

 • dowód osobisty
 • skierowanie do szpitala
 • całą dokumentację medyczną (karty informacyjne, wyniki badań, grupę krwi itp.), nie tylko związane z obecną chorobą, dokumentację radiologiczną
 • spisane na kartce wszystkie (od wszystkich lekarzy) aktualnie przyjmowane leki (lek, dawka, jak często)
 • napisaną na kartce osobę (lub osoby) uprawnione przez pacjenta do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej oraz kontakt telefoniczny do tych osób
 • pidżama (również na zmianę), przybory toaletowe (gąbki do mycia /2 sztuki/
 • sztućce
 • kubek
 • butelka wody mineralnej niegazowanej (dla osób leżących najlepiej mała butelka z korkiem ułatwiającym picie)
Studenci UMP

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia
z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ

Zatrudni:

• Pielęgniarki
• Ratowników medycznych
• Opiekunki medyczne
• Salowe/sanitariuszki

Kontakt: p.o. Naczelnej Pielęgniarki – Izabela Kuraś: 61 8 739 014

• Lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii

Kontakt: Kierownik Oddziału: 61 8 739 159