Wyszukiwanie treści
Szukaj

Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych

Lokalizacja:

blok A, piętro 5

Ordynator oddziału
Zdjęcie Ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowej i Obrażeń Wielonarządowych

Prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztof Słowiński

Pielęgniarka oddziałowa
Grafika - brak zdjęcia Pielęgniarki Oddziałowej

Aleksandra Matysiak

Opis:

Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu jest oddziałem wielo- i wysokospecjalistycznym, na którym pracuje zespół Kliniki Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Oddział przyjmuje pacjentów po urazach w trybie ostrego dyżuru i do leczenia planowego. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Nadzoru Specjalistycznego do specjalizowania w zakresie chirurgii ogólnej. Zatrudniony w Oddziale personel lekarski to specjaliści chirurgii ogólnej, ortopedzi i konsultujący specjalista z chirurgii plastycznej.

Oddział i Klinika prowadzą działalność leczniczą w następujących kierunkach:

  • działania ratunkowe w zagrożeniu życia u chorych z obrażeniami wielonarządowymi, mnogimi
    i wielomiejscowymi, w tym w obrębie głowy,  kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego, układu narządu ruchu, narządów jamy brzusznej i klatki piersiowej, obwodowego układu nerwowego,  ze złożonymi złamaniami miednicy

  • operacje izolowanych uszkodzeń w obrębie układu narządu ruchu – złamania, zwichnięcia stawów, skręcenia, uszkodzenia wewnątrzstawowe także z zastosowaniem techniki artroskopowej dla stawów kolanowych

  • operacje ortopedyczne w zakresie pourazowej endoprotezoplastyki stawów: biodrowego i ramiennego; operacje rekonstrukcyjne struktur wewnątrzstawowych, zniekształceń pourazowych lub zwyrodnieniowych

  • chirurgiczne leczenie oparzeń w tym oparzeń ciężkich z bezpośrednim zagrożeniem życia

  • operacje z dziedziny chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej leczące skutki pourazowych ubytków tkankowych, blizn przykurczających i oszpeceń pourazowych

  Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest jednostką wchodzącą w skład II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Medycznego pracującą w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu.

Klinka jako jednostka organizacyjna Uniwersytetu Medycznego prowadzi działalność dydaktyczną przed- i podyplomową oraz naukową w zakresie określonym statutem Uniwersytetu Medycznego. Dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą naukowo-dydaktyczną oraz specjalistami klinicznymi w dziedzinie chirurgii ogólnej, traumatologii, ortopedii, kombustiologii i chirurgii plastyczno-rekonstrukcyjnej. W swej działalności leczniczej wykorzystuje najnowocześniejsze urządzenia diagnostyczne, doskonale wyposażone sale zabiegowe i operacyjne oraz najnowocześniejsze techniki operacyjne i sposoby leczenia.

Klinika jest ośrodkiem referencyjnym w chirurgii urazowej dla Miasta Poznania, Województwa Wielkopolskiego i jednym z pięciu wiodących ośrodków leczenia skutków urazów w Polsce (obok gdańskiego, wrocławskiego, krakowskiego i lubelskiego). Pełni stały ostry dyżur.

Działający w Klinice i Szpitalu system specjalistycznych konsultacji zewnętrznych i organizacja opieki nad pacjentami zapewnia kompleksową diagnostykę i leczenie. Zaprojektowany system telekonsultacji w znacznym stopniu usprawnia sposób porozumiewania się w środowisku medycznym, ułatwia dostęp lekarzom i pacjentom spoza ośrodków referencyjnych do kompleksowej i wysokospecjalistycznej opieki medycznej.

Godziny odwiedzin pacjentów

od 10:00 do 13:00  oraz  od 17:00 do 19:00

Kontakt:
Sekretariat Ordynatora 61 8739 267
Sekretariat fax 61 8739 218
lidred@man.poznan.pl
Sekretariat II 61 8739 398
joldem@szpital-strusia.poznan.pl
Dyżurka lekarska 61 8739 259, 257
Dyżurka pielęgniarska (oddział urazowy) 61 8739 258
Dyżurka pielęgniarska (pododdział oparzeniowy) 61 8739 258
Dyżurka pielęgniarska (pododdział izolacyjny) 61 8739 258
Informacje dodatkowe
Personel oddziału
Procedura przyjecia planowego na oddział
Studenci UMP