Wyszukiwanie treści
Szukaj

Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych z Pododdziałem Oparzeń

Lokalizacja:

blok A, piętro 5

Kierownik Oddziału

dr hab.med. Paweł Grala

Pielęgniarka oddziałowa

mgr Katarzyna Mikołajczak

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego
specjalista w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej terapii

Opis:

Oddział Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu jest oddziałem wielo- i wysokospecjalistycznym.

Oddział przyjmuje pacjentów po urazach w trybie ostrego dyżuru i do leczenia planowego. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Nadzoru Specjalistycznego do specjalizowania w zakresie chirurgii ogólnej oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Zatrudniony w Oddziale personel lekarski to specjaliści chirurgii ogólnej, medycyny ratunkowej, ortopedzi, specjalista z chirurgii twarzowo-szczękowej.

 

Oddział prowadzi działalność leczniczą w następujących kierunkach:

  • działania ratunkowe w zagrożeniu życia u chorych z obrażeniami wielonarządowymi, mnogimi i wielomiejscowymi, układu narządu ruchu, narządów jamy brzusznej i klatki piersiowej, obwodowego układu nerwowego,  ze złożonymi złamaniami miednicy
  • operacje izolowanych uszkodzeń w obrębie układu narządu ruchu – złamania, zwichnięcia stawów, skręcenia, uszkodzenia wewnątrzstawowe także z zastosowaniem techniki artroskopowej dla stawów kolanowych; uszkodzenia nerwów i ścięgien w obrębie ręki
  • operacje ortopedyczne w zakresie pourazowej endoprotezoplastyki stawów: biodrowego i ramiennego; operacje rekonstrukcyjne struktur wewnątrzstawowych, zniekształceń pourazowych lub zwyrodnieniowych, złamań w obrębie stopy, w tym kości piętowej
  • chirurgiczne leczenie oparzeń w tym oparzeń ciężkich z bezpośrednim zagrożeniem życia.

 

Proponowane godziny odwiedzin pacjentów:

od godziny 10:00 do 18:00

Kontakt:
Sekretariat Ordynatora 61 8739 267
chiruraz@szpital-strusia.poznan.pl
Sekretariat II 61 8739 398
chiruraz@szpital-strusia.poznan.pl
Dyżurka lekarska 61 8739 259, 257
Dyżurka pielęgniarska (oddział urazowy) 61 8739 258
Dyżurka pielęgniarska (pododdział oparzeniowy) 61 8739 263
Dyżurka pielęgniarska (pododdział izolacyjny) 61 8739 261
Informacje dodatkowe
Personel oddziału
Procedura przyjecia planowego na oddział
Studenci UMP

44,384 total views, 28 views today