Wyszukiwanie treści
Szukaj

Oddział Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej

Lokalizacja:

blok B, piętro 2

Opis:

Nasza oferta, kierowana jest przede wszystkim do Pacjentów, szukających profesjonalnej rehabilitacji kardiologicznej, którzy z różnych względów nie mogą lub nie chcą korzystać z rehabilitacji w warunkach stacjonarnych (pobyt w szpitalu rehabilitacyjnym).

Oferta rehabilitacji w Oddziale Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej w trybie ambulatoryjnym dotyczy pacjentów, m.in:
• ze schorzeniami układu krążenia,
• po zawale mięśnia sercowego,
• po angioplastyce naczyń wieńcowych,
• z wszczepionym stymulatorem rytmu, kardiowerterem – defibrylatorem,
• po zabiegach kardiochirurgicznych oraz
• po przebyciu innych schorzeń ze wskazaniami do rehabilitacji kardiologicznej.

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę medyczną: lekarzy, fizjoterapeutów, psychologa, dietetyka zależnie od przewidzianych programem działań.
Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny zapewniające komfortowe warunki rehabilitacji.
Celem każdego programu jest rehabilitacja i edukacja zdrowotna ukierunkowana na poprawę jakości życia pacjenta.
Przed rozpoczęciem rehabilitacji konieczna jest kwalifikacja.
Program i czas trwania rehabilitacji kardiologicznej jest dostosowywany indywidualnie, przez lekarza Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej.
Założeniem jest zastosowanie optymalnego w czasie, ilości i rodzaju zestawu zabiegów rehabilitacyjnych i działań profilaktycznych, kompleksowo dostosowanych do indywidualnego stanu pacjenta.
Zakres diagnostyczny i rehabilitacyjny jest równie szeroki jak w przypadku pobytów w oddziale stacjonarnym.

Przewidywany czas rehabilitacji wynosi 4 tygodnie.

Program obejmuje:
• konsultację lekarską specjalisty w dziedzinie kardiologii,
• badania diagnostyczne chorób układu krążenia ( EKG spoczynkowe, Holter EKG, Holter RR oraz w zależności od wskazań test wysiłkowy),
• wizytę lekarską wraz z ordynacją zabiegów ustalanych według standardów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
• konsultację fizjoterapeuty z oceną funkcjonalną,
• terapię indywidualną z wykorzystaniem metod fizjoterapii w zależności od stanu klinicznego pacjenta,
• program edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
• postępowanie psychologiczno- terapeutyczne,
• naukę rozładowywania przewlekłego stresu (muzykoterapię, trening relaksacyjny),
• program edukacji zdrowotnej – zagadnienia dietetyczno – żywieniowe,
• konsultację lekarską na zakończenie rehabilitacji.

Zakres i rodzaj zabiegów ustalany jest indywidualnie dla każdego pacjenta podczas konsultacji kwalifikacyjnej.

Kontakt:
Informacja i rejestracja pod numerem 61 8739 480
e-mail rehkardio@szpital-strusia.poznan.pl

917 total views, 4 views today

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.