Wyszukiwanie treści
Szukaj

Oddział Neurologii

Lokalizacja:

blok A, piętro 7

Ordynator oddziału
Grafika - zdjęcie Ordynatora Oddziału Neurologii

dr n.med. Artur Drużdż

Pielęgniarka oddziałowa
Grafika - brak zdjęcia Pielęgniarki Oddziałowej

mgr Agnieszka Jachnik

Opis:

Oddział neurologiczny rozpoczął działalność 1 stycznia 2000 roku. W Oddziale udzielane są świadczenia zdrowotne polegające na:

1. diagnostyce i leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego w tym m.in.: choroby infekcyjne, zwyrodnieniowe, demielinizacyjne, nowotwory OUN, bóle i zawroty głowy, padaczka oraz obwodowego układu nerwowego m.in.: radikulopatie, polineuropatie, choroby nerwowo-mięśniowe np. miastenia, neuropatie nerwów czaszkowych, realizowanych zarówno w trybie ostro dyżurowym jak i planowym,

2. realizacji programów lekowych w ramach umowy z NFZ tj.:
• leczenie SM,
• dystonii ogniskowych,
• spastyki poudarowej kończyn górnych i dolnych toksyną botulinową,
• leczenia immunoglobulinami.  

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji lekarskich w zakresie neurologii.
Świadczenia zdrowotne udzielane są na 22 łóżkach, w tym łóżka wzmożonego nadzoru.
Oddział dysponuje szeroką bazą diagnostyczną:
• Pracownie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego
• Pracownia przepływów naczyniowych i Holtera
• diagnostyka laboratoryjna
• Pracownie EEG i EMG

Zespół lekarski Oddziału tworzą specjaliści z zakresu neurologii oraz osoby w trakcie specjalizacji z neurologii, rehabilitant, psycholog, logopeda, personel pielęgniarski i pomocniczy.

Proponowane godziny odwiedzin pacjentów:
Godziny odwiedzin pacjentów od 12:00 do 18:00.

Kontakt:
Sekretariat 61 8739 420
sekretariat_neurologia@szpital-strusia.poznan.pl
Z-ca Ordynatora 61 8739 121
Dyżurka lekarska 61 8739 122
Dyżurka pielęgniarska 61 8739 123
Informacje dodatkowe
Personel oddziału
Procedura przyjecia planowego na oddział

6,911 total views, 11 views today

Od dnia 13.03.2020 r. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej nie przyjmuje pacjentów ambulatoryjnych!

W związku ze zmianą profilu Szpitala na jednoprofilowy Szpital Zakaźny dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosimy, aby na Szpitalny Oddział Ratunkowy zgłaszali się wyłącznie pacjenci którzy zauważyli u siebie następujące objawy:

– nagłe podwyższenie temperatury ciała,
– nagłe wystąpienie uporczywego, narastającego kaszlu,
– uczucie duszności,
– towarzyszące powyższym bóle mięśni,
– towarzyszące powyższym uczucie rozbicia i osłabienia.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 w dniu 16 marca 2020 r. poleceniem Wojewody Wielkopolskiego Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3 został zobowiązany do zmiany profilu działalności na jednoprofilowy szpital zakaźny, dedykowany dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych koronawirusem SARS–CoV–2 dla województwa wielkopolskiego.

 

W świetle powyższego Pacjenci oczekujący na przyjęcie do poradni specjalistycznych (wyznaczony termin na liście osób oczekujących) w WIELOSPECJALISTYCZNYM SZPITALU MIEJSKIM IM. JÓZEFA STRUSIA przy ul. Szwajcarskiej 3 z przyczyn, o których mowa wyżej nie będą mogli być przyjęci.

 

Jednocześnie Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że każdy pacjent, który korzystał wcześniej z ambulatoryjnych świadczeń opieki zdrowotnej w ww. Szpitalu, ma prawo w sytuacjach pilnych, celem zapewnienia niezbędnej kontynuacji leczenia do korzystania ze świadczeń w innej placówce realizującej tożsame świadczenia, która ma podpisaną umowę z NFZ, bez konieczności przedłożenia wymaganego skierowania. Wskazane jest natomiast zabranie ze sobą dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia w poradni, jeśli pacjent takie dokumenty posiada w domu.