Wyszukiwanie treści
Szukaj

Oddział Leczenia Udarów Mózgu

Lokalizacja:

blok C, H, parter  (pod oddziałem SOR)

Ordynator oddziału
Zdjecie Ordynatora Odziału Leczenia Udarów Mózgu

dr n.med. Artur Drużdż

Pielęgniarka oddziałowa
Grafika - brak zdjęcia Pielęgniarki Oddziałowej

p.o. Agnieszka Patrzykont

Opis:

Pododdział Udarowy rozpoczął działalność od 1stycznia 2000 roku jako jednostka organizacyjna stanowiąca część Oddziału Neurologii. 

Od 27 marca 2009 roku na bazie tego pododdziału powstał Oddział Leczenia Udarów Mózgu jako odrębna komórka organizacyjna zlokalizowana w budynku „H i C” na parterze.

Świadczenia zdrowotne w Oddział udzielane są w trybie przyjęć ostro dyżurowych – pełnionych przez 24-godzinny na dobę. Oddział udziela świadczeń na 20 łóżkach, w tym 4 łóżkach wzmożonego nadzoru.

W Oddziale wykonywane są między innymi takie procedury medyczne jak:

 • diagnostyka i leczenie ostrych dysfunkcji neurologicznych powstałych w przebiegu zmian naczyniowych,
 • leczenie trombolityczne zgodnie z protokołem i kwalifikacją leczenia wczesnych udarów niedokrwiennych w oknie terapeutycznym,
 • wczesna kinezyterapia wg wskazań od pierwszej doby pobytu na salach chorych i rehabilitacyjnych

Udzielanie świadczeń medycznych w Oddziale zapewnione jest przez dostęp do pełnej bazy diagnostycznej pełniącej 24 godzinny dyżur:

 • neuroobrazowanie KT i NMR,  
 • diagnostyka naczyniowa,
 • diagnostyka rentgenowska i ultrasonograficzna,
 • diagnostyka laboratoryjna

Oddział zapewnia również świadczenia z zakresu:

 • psychologii,
 • logopedii,
 • przepływów naczyniowych i ECHO serca,
 • badań metodą Holtera
 • EEG
 • EMG

W Oddziale świadczenia zdrowotne wykonywane są przez wykwalifikowany personel:

 • specjaliści w zakresie neurologii
 • specjalista kardiolog
 • specjalista rehabilitacji
 • rezydenci w trakcie specjalizacji z zakresu neurologii
 • mgr neurorehabilitacji
 • mgr psychologii
 • mgr logopedii

Dysponujemy doświadczonym personelem pielęgniarskim i pomocniczym.

Od marca br. oddział podejmuje współpracę z fundacją „Dr Clown” (więcej).

Kontakt:
Sekretariat 61 8739 420
Z-ca ordynatora 61 8739 144
sekretariat_neurologia@szpital-strusia.poznan.pl
Dyżurka lekarska 61 8739 144
Dyżurka pielęgniarska 61 8739 148
Dyżurka pielęgniarska II 61 8739 243
Informacje dodatkowe
Personel oddziału
Procedura przyjecia planowego na oddział